Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni’ndeki konuşan Erdoğan, sağlık alanında başkalarına özenilmediğini, bu alanda Türkiye’ye gıpta ile bakıldığını söyledi. “Bilim elbette cihanşümuldür” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ama bilimin çıktıları, kazanımları millidir, yerlidir. Türkiye’nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır. Hastalıkların teşhisinden tedavisine, ilaçların moleküler düzeyde keşfinden klinik çalışmalarına ve üretimine, tıbbi cihazların geliştirilmesinden imalatına her alanda bunu başarmalıyız. Bugün hâlâ hem ilaç hem tıbbi cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Ve sağlık harcamalarımızın önemli bir bölümü ürün veya lisans olarak ithal edilen ilaçlara, cihazlara ödenen paralardan oluşuyor. Artık biz istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR’ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar, bu beyin gücüne sahibiz. 
Şimdi biz uluslararası camiadan da ülkemizde ortak üretime girebilecek marka firmaları davet ediyoruz ve olumlu yaklaşımlar var, bu adımları ülkemizde atacağız. Bunları kendimiz geliştirip ürettiğimizde hem sağlık ve sosyal güvenlik bütçemize binen yük azalacak, cari açık azalacak hem de ihracat yoluyla ekonomimize ciddi katkılar sağlayacağız. Ancak ilaç ve tıbbı cihaz sektörü dünyada öylesine büyük, öylesine tekelleşmiş durumda ki bu zinciri kırıp gerçek anlamda milli bir altyapı kurmak kolay olmuyor.” Bu alanlardaki çalışmaları uzun zamandır izlediğini, ilgilileri ikaz ettiğini dile getiren Erdoğan, bütün bunlara rağmen yerli ve millî çizginin derinleştirilemediğini vurguladı.

Bilim insanlarına, kurumların, firmaların yaptığı çalışmalara yeteri kadar destek verilmediğine işaret eden Erdoğan, bir anda asırlık birikimleri yakalayıp geçmenin mümkün olmadığını ancak bu doğrultuda samimi ve etkili çalışmalar yapan bilim ve iş insanlarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu destekleri vermeye hazır olduklarını aktaran Erdoğan, bunun hem millete karşı sorumluluğun hem de ülkenin çıkarlarının gereği olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan Bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili tüm kurumlarımızı bir kere daha ikaz ediyorum; sağlıkta millîleşme hamlemize hiçbir bahaneye, mazerete sığınılmaksızın, hiçbir komplekse düşmeksizin destek verilmelidir. Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyorum” şeklinde konuştu.