Yunus Emre divanlarının en eski nüshası olarak kabul edilen Karaman Nüshası bir kitapla koruma altına alındı. Araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım, nüshanın tam metnini “Risâletü’n-Nushiyye ve Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası; Yûnus Emre’nin Hayatı” kitabında neşretti. Duru Bulgur’un katkılarıyla hazırlanan kitap, diğer nüshalardan farklı olarak Yunus Emre’nin hayatına dair mühim detayları ihtiva ediyor. Eserde, Yunus Emre’nin hayatı, nüshasının geçmişi, Yunus’un şiirlerinin Latin alfabesine aslına uygun bir şekilde aktarılmış hâli ve sözlük bölümleri yer alıyor. Ayrıca Karaman nüshasının tıpkı basımına da kitapta yer veriliyor. Yusuf Yıldırım’ın hazırladığı eser, Yunus Emre hakkında yanlış bilinen bilgileri düzeltme gayesi taşıyor.