Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile yeniden yapılandırılan bakanlıklardan biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yönetimine Mustafa Varank’ın getirildiği bakanlık, gelecekte teknolojik gelişme ve dijital atılıma öncelik verecek. Bu önceliğine dair çalışmalarını da Türkiye’nin Otomobil Projesi ile başlatacak. Bütün fikri ve sınai mülkiyet haklarının tamamıyla Türkiye’ye ait olacağı proje için yaklaşık 15 yıllık sürede 3,2 milyar avroluk yatırım yapılacak. Bu projenin Türk ekonomisine katkısı 50 milyar avroyu bulacak ve cari açığa 7 milyar avro katkı sağlayacak. Projeyle doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlanacak. Projede üretim yerinin belirlenmesi için fizibilite çalışması yapılırken, gelecek yıl da teknik ve mali analizler gerçekleştirilerek üretim yeri belirlenecek.

MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLESİ YOLDA
Gelecek dönemde AR-GE ve yeniliğe ayrılan kaynaklar artırılarak desteklerin ağırlığını ürün bazlı ticarileşmeye kaydırılacak ve bu alandaki harcamaların katma değere dönüşümü teşvik edilerek “millî teknoloji hamlesi” başlatılacak. Söz konusu hamlenin özünü, nitelikli insan gücü, yerli mali kaynaklar ve teknolojik altyapıyla geliştirilecek millî teknolojik kabiliyetlerle başta savunma sanayii olmak üzere Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda üretilecek yüksek teknolojili ürünler oluşturacak.