Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere verilecek eğitim öğretim desteği için başvurular bugün sona eriyor.


Geçen yıl ilk kez verilen destekten yararlanmak isteyen özel okullar, MEBBİS üzerinden, ögˆrenciler ise e-Okul aracılığıyla başvurularını gerçekleştirecek. Tercih işlemi yapacak öğrenciler 3 Eylül'de ilan edilecek. Öğrencilerin tercihleri ise 4-10 Eylül'de alınacak. Yerleştirme sonuçlarının 11 Eylül'de ilan edilmesinin ardından, 14-21 Eylül'de nakil ve kesin kayıt işlemleri yapılacak. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı 22 Eylül'de, ek yerleştirme kayıt işlemleri ise 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek.


Okul öncesinde 20 bin, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 50'şer bin, temel lise ve diğer lise düzeyindeki okullarda ise 110 bin olmak üzere 230 bin öğrenci eğitim öğretim desteğinden faydalanacak. Yeni eğitim öğretim yılında, önceki yıllardakiler de dahil olmak üzere 350 bin öğrenciye destek verilecek.


Özel okullarda, 2015-2016 egˆitim o¨gˆretim yılında teşvikten yararlanacak her bir o¨gˆrenci için eğitim kurumlarına okul öncesinde 2 bin 680, ilkokulda 3 bin 220, ortaokul ve lisede 3 bin 750, temel liselere ise 3 bin 220 lira verilecek.


Okul o¨ncesi egˆitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) o¨gˆrenim go¨recek, yaşları 48-66 ay arasında olan o¨gˆrencilerin velileri veya vasileri, egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi ic¸in resmi veya o¨zel okullardan e-Okuldaki O¨zel Kurumlar Egˆitim ve O¨gˆretim Destegˆi Menu¨su¨ u¨zerinden başvuracak.


Egˆitim ve o¨gˆretim destegˆinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı go¨ru¨nmeyen okul o¨ncesi o¨gˆrencilerinin velileri veya vasileri, okul o¨ncesi egˆitim yapılan resmi veya o¨zel okullara kesin kayıtlarını yaptırarak egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi ic¸in e-Okuldaki O¨zel Kurumlar Egˆitim ve O¨gˆretim Destegˆi Menu¨su¨ u¨zerinden başvurabilecek. 


İlkokul, ortaokul ve ortao¨gˆretim okullarında o¨gˆrenim go¨ren o¨gˆrencilerin velileri veya vasileri, egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi ic¸in e-Okul u¨zerinden, belirlenen tarihlerde o¨gˆrencinin kayıtlı bulundugˆu resmi veya o¨zel okul mu¨du¨rlu¨klerine müracaat edecek.


8. sınıf o¨gˆrencileri ise Temel Egˆitimden Ortao¨gˆretime Gec¸iş Sistemine go¨re yerleştirme sonuc¸larının ilanından o¨nce kayıtlı bulundukları okul mu¨du¨rlu¨klerinden egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi ic¸in başvuru yapabilecek. Bu o¨gˆrencilerden başvuru işlemini gerc¸ekleştirmeyenler, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra kaydoldukları okul mu¨du¨rlu¨gˆu¨ u¨zerinden başvuruda bulunabilecek.


Egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi almaya hak kazananlar, okulun o¨gˆrenim su¨resi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu o¨gˆrencilerden uzun su¨reli tedavi go¨rdu¨gˆu¨nu¨ sagˆlık raporuyla belgelendirenler haric¸ olmak u¨zere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan o¨gˆrenciler egˆitim ve o¨gˆretim destegˆinden yararlanma hakkını kaybedecek.


Veliler veya vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık egˆitim u¨cretinin Bakanlıkc¸a karşılanacak egˆitim ve o¨gˆretim destegˆinin dışında kalan bedelini ayrıca okula o¨deyecek. 


Destek alan ara sınıf öğrencileri başvuru yapmayacak


2014-2015 o¨gˆretim do¨neminde egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi devam eden ara sınıf o¨gˆrencileri 2015-2016 egˆitim o¨gˆretim do¨nemi ic¸in destek başvurusu yapamayacak.


Egˆitim ve o¨gˆretim destegˆi tercihi yapmaya hak kazanmış o¨gˆrencinin velisi/vasisi, başvuru ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapıp, destek kapsamında kazanmış oldugˆu okula yine belirtilen tarihlerde kesin kayıt işlemini yaptıracak. Kesin kayıt işlemlerinde nakil onay işleminin tamamlanmasından veli/vasi sorumlu olacak. Kesin kayıt do¨neminde işlemi yapılmayan o¨gˆrenci, hakkını kaybedecek. Destek almaya hak kazanan öğrencilerin veli ve vasileri, e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercih edebilecek.