GÖKHAN KAYA
Bu yıl 14 Eylül'de başlaması planlanan 2015-2016 eğitim öğretim yılı, tatil sezonunun devam etmesi ve Kurban Bayramı sebebiyle yarın açılıyor. Tatil döneminde değişen yönetmeliklerde okullarda öğrencilere yeni cezalar getirildi. 1 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan "Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'nde" yeni cezalar getirildi. Öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçlarıyla meşgul olan ve dersin akışını bozan öğrenciye disiplin cezası verilecek. Arkadaşlarına ve okul çalışanlarına sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret eden, paylaşan, yayan veya başkalarını bu davranışa kışkırtan öğrencilere 1-5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verilecek. Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi engelleyen, arkadaşlarına ağır derecede maddi ve manevi zarar veren öğrenci okul değiştirme cezası alacak. Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık haline getiren öğrenci de aynı cezaya tabi olacak. Yönetmelikte yer alan diğer değişiklikler ise şöyle:
Devamsızlık 30 gün oldu
- Liselerde ders seçimi her yıl mayıs ayının ikinci haftasıydı. Artık ikinci dönemin ilk haftası seçilecek.
- Liseye geçiş sisteminde nakiller puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanlarına göre yapılacak. 
- Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması gibi faaliyetlerde bulunan öğrenciler "faaliyet izinli" sayılacak.
- İzinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamayacak.
- Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. Daha önce en fazla 45 gündü.
- Nakil ve geçiş başvurusu, her ayın ilk iş gününden son iş gününe kadar yapılabilecek.
- Okul birinciliğine 10 puan şartı getirildi. 10 puandan fazla davranış puanı indirilmiş öğrenciler birinci olamayacak.
- Veliler devamsızlığın 5, 15 ve 25'inci günlerinde uyarılacak.