Gökhan KAYA ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeni dönemde okul yapmaktan ziyade okul müfredatının içeriğine yoğunlaşma dönemi olarak ilan ettik” açıklamasının ayrıntıları netleşmeye başladı. Bu kapsamda müfredat değişikliğine ağırlık vermeye başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, ders müfredatlarının içeriğinin yenilenmesinde; bilimsel ve görsel tasarım açısından yeterli, tarihsel, kültürel, milli, manevi, dini ve ahlaki değerleri ön planda tutulacak. Ders kitaplarından toplumsal değerlere aykırı ifade ve görselleri de ayıklayacak olan Bakanlık, ders içeriklerinin öğrencilere ‘ağır’ geldiği yönündeki eleştirileri de ortadan kaldıracak. Müfredatı öncelikle basitleştirip, sadeleştirecek olan Bakanlık, yılsonuna kadar çalışmalarının tamamlayarak, 2017'de yenilenen müfredatı okutmaya başlayacak. Çalışmalar kapsamında Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri ile ABD, Japonya gibi ülkelerde uygulanan öğretim programları ve ders kitaplarının hazırlanma, geliştirme ve uygulanmasına yönelik inceleme ve araştırma yapılarak bir rapor hazırlandı. Müfredat değişikliğinde bu raporlardan da yararlanılacak. Öte yandan 40 dersin öğretim programının değerlendirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları için alan uzmanları ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmek üzere beş çalıştay yapılması planlanmıştı. Gerçekleştirilen ilk üç çalıştay sonunda planlanan 40 dersten 18 dersin öğretim programı çalışmaları tamamlandı. Geriye kalan 22 dersin çalışmaları 2016 Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacak. Ayrıca haftalık ders saatleri azaltılacak, ders sayısı makul seviyeye çekilecek.