Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu aldığı kararla şirketin kendi hisselerinin yüzde 10'a kadar olan kısmını satın almasına karar verdi. Açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) şöyle verildi: 
"Dünyadaki ekonomik türbülansın ve Türkiye sermaye piyasalarına olası yansımalarının Turkcell'in hisse değeri üzerinde oluşturabileceği potansiyel yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 379. Madde ve devamı, Sermaye Piyasası Kanunu 22. Maddesi ve SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde Şirketimizin kendi hisselerinin %10'a kadar olan kısmını satın almasına yönelik değerlendirmelerin yapılmasına karar vermiştir. 


Yukarıda belirtilen kapsam ve ayrıca ilgili tebliğin 5(6) Maddesinde ifade edildiği üzere yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesi için gerekli onayın alınması amacıyla SPK ve ilgili kurumlar nezdinde görüşme ve başvuruların yapılması hususunda tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'na 31.12.2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere yetki verilmiştir. Hisse geri alımına ilişkin nihai karar bilahare Yönetim Kurulumuz tarafından alınacaktır". 


Ayrıca Turkcell'den yapılan başka bir açıklamada ise İstanbul'daki şirket merkezinin Tepebaşı'ndan Maltepe'ye taşınması kararının alındığı belirtildi.