Maliye Bakanlığının 2016-2018 dönemi bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi, Bakan Mehmet Şimşek'in imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 


Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe çağrısında, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program'ın (2016-2018) Bakanlar Kurulu tarafından, Orta Vadeli Program esas alınarak hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan'ın (2016-2018) ise Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildiğini belirtti.


Şimşek, bu dönemdeki ekonomi politikalarının temel amacının, makroekonomik istikrarın korunduğu, cari açığın ve enflasyonun aşamalı olarak düşürüldüğü bir ortamda, yapısal reformlar yoluyla büyümeyi artırmak ve daha kapsayıcı hale getirmek olduğunu kaydetti.


Söz konusu dönemdeki diğer temel önceliklerin yurtiçi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar kaynaklı bir büyüme yapısını özendirmek, ekonominin rekabet gücünü ve verimlilik düzeyini yükseltmek olduğunu ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:
"Maliye politikası, bu amaç ve önceliklerle uyumlu olarak ekonomik istikrarın desteklenmesine, büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesine, yurtiçi tasarrufların artırılarak cari açığın kontrol altında tutulmasına ve fiyat istikrarına yardımcı olacak şekilde uygulanacaktır. 2016-2018 yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda tahsisi ile etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.


Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacak, kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması ve hesap verilebilirliğin güçlendirilmesi çerçevesinde kamu hizmetlerinin program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçiş konusunda çalışmalar sürdürülecektir."