Ev sahibi olmayan vatandaşların konut edinmesini amaçlayan "konut hesabı" uygulamasında sona gelindi.  3 ay içerisinde hayata geçmesi planlanan uygulama ile konut hesabı açan ve asgari 3 yıl hesaba düzenli ödeme yapan vatandaşlara, biriken toplam tutarın yüzde 20'sine kadar devlet katkısı ödenecek. Devlet katkısı azami 15 bin lira olacak. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konut yardımının 64. Hükümet Eylem Planı'nda yer aldığını belirterek, "Konut hesabı düzenlemesine göre, katılımcıların konut hesabı açabilmeleri için Türk vatandaşı olması ve konut sahibi olmaması gerekiyor. Katılımcıların devlet katkısına hak kazanabilmesi için yurt içi mevduat veya katılım bankalarında konut hesabı açmaları ve konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca söz konusu hesaplara düzenli ödeme yapmaları gerekiyor. Belirtilen şartları yerine getiren katılımcıya konut edinim tarihi itibarıyla hesapta biriken toplam tutarın azami yüzde 20'sine kadar hesaplanan devlet katkısı ödemesi yapılacak. Devlet katkısı için azami tutar 15 bin lira ve bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı ile artırılacak. Devlet katkısı, bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanacak ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek" dedi. Şimşek, 2016 yılında başlayacak sistemde ilk devlet katkısı ödemelerinin 2019 yılında gerçekleştirileceğini bildirdi.