Kanal İstanbul projesi, rant kapısına dönüşmemesi için yasal statüye kavuşuyor. TBMM'ye sevkedilen Torba Kanun Tasarısıyla Kanal istanbul için "İmar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su yolu” tanımı kullanılırken, proje güzergahındaki  Hazine’ye ait arazi ve arsaların belediye ve özel idareler tarafından satılamayacağı hükmü getiriliyor.  
Kanal İstanbul'un yanı sıra riskli ve kentsel dönüşüm alanlarında bulunan yapılara yönelik uygulanan yasaklar da esnetiliyor. Tasarıya göre bu bölgelerde ruhsatsız binalara dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi şartıyla geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılabilecek. Ancak bu yapılara geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılması, herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmeyecek. Geçici abonelik süresi ise 5 yılı geçemeyecek. Ancak dönüşüm ve yenileme uygulamalarının uzaması halinde, beş yılı geçmemek üzere uygulama süresince geçici abonelik uygulaması devam edecek. Bu hüküm, 1 Kasım 2015 tarihinden önce yapılan yapılarda uygulanacak.