Yücel Kayaoğlu ANKARA
Hükümet taşeron işçilerle igili düzenlemede revizyona gidiyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron çalışanların kamuya geçirilmeleri ile ilgili 1 Kasım tarihinin yeniden değerlendirilebileceğini belirterek yeni sistemle çalışanların haklarının korunacağını, kıdem tazminatı garantisi getirileceğini ve devletin koruması altında olacaklarına dair vatandaşın bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Ağbal, bundan sonra devletin hizmet alımı yoluyla işçi çalıştırmayacağına dikkat çekerek, böylece taşeron sisteminin de son bulacağını anlattı. Ağbal, “Taşeron firmalarının mağdur edilmemesi için de bazı önlemler alınacak. Örneğin, verdikleri hizmet için aldıkları alet, makine ve teçhizatın parası ödenecek. Bu aletler devlete geçecek” dedi. Ağbal, taşeron çalışanların sınavla kamuya alınacak olması uygulamasından vazgeçilmeyeceğini, bundan sonra kamu kurumlarının eleman ihtiyaçlarını devlet personel başkanlığına bildireceğini, açılacak sınavı kazananlarla elaman ihtiyaçlarının giderileceğini dile getirdi.
Taşeron statüsünde asıl iş yapan çalışanların kamuya alınmasından sonra zamanla maaşlarının yükseleceğini de belirten Ağbal, “150 bin civarında asıl iş yapan var. Bunlar ilk etapta yardımcı işlerde çalışanlarla birlikte şu anda aldıkları maaşı alacak. Ancak ileride, etap etap maaşları devlette aynı işi yapanlarla aynı düzeye gelecek” değerlendirmesini yaptı.