Yapılan şikâyet başvurusunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, “Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği” gerekçesiyle 30 yılın üzerindeki çalışma yılları için 2015 yılından önce emekli olanlara ikramiye verilemeyeceği kararının eşitlik, adalet ve hakkaniyete uygun olmadığını, şikâyetçilere başvuru tarihinden itibaren faiziyle ödeme yapılması gerektiğini de ifade etti. Kurum, Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na tavsiye kararlarını iletti. 7 Ocak 2015 tarihinden sonra memurların emekli ikramiyesinin çalıştığı sürenin tamamını içermesi kararı yürürlüğe girmişti. Bu tarihten önce emekli olanlara ise en fazla 30 yıl için ikramiye ödeniyordu. Kanun değişikliğinin ardından emekliler mahkemeye başvurmuş, mahkemenin “30 yılın üzerinde çalışmış olan eski emekliler de fazla çalıştıkları yıla göre hesaplanacak ikramiyeyi almalı” kararı vermişti. Ancak karar “Anayasa Mahkemesi kararları geçmişe yürütülemez” hükmü sebebiyle iptal edilmiş, iptal kararına itiraz da bireylerin lehine olan hallerde bu kuralın işletilemeyeceği gerekçesiyle yapılmıştı.