65'inci Hükümet ekonomide tek başlılığı sağlamak için kurulları yeniden düzenledi. Yeni dönemde Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Yüksek Planlama Kurulu (YPK) gibi ekonominin makro çerçevesinin çizildiği kurullara Başbakan Binali Yıldırım başkanlık edecek. Böylece kararlar, en üst irade tarafından bekletilmeden alınacak.

VEKALET ŞİMŞEK'TE
Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi'ne göre, EKK Başkanlığı'nı Binali Yıldırım yürütecek, Başbakan'ın bulunmadığı toplantılarda Kurul'a Şimşek başkanlık edecek. EKK'nın görevleri arasında, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri değerlendirmek, para, kredi, finans, maliye, borçlanma, gelirler gibi politikalarda plan ve programları tespit ederek uygulamak, gerektiğinde gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri değerlendirmek, devlet yardımlarında koordinasyonu sağlamak bulunuyor. EKK'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ekonomi Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Kalkınma Bakanı ile Maliye Bakanı dışında Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'de yer alacak. EKK'nın sekreteryasını da yine Hazine Müsteşarlığı yürütecek.

CANİKLİ ÖYK'DA YOK
EKK'nın dışında YPK ve ÖYK ile Savunma Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun başkanlığını da Başbakan Binali Yıldırım yürütecek. Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nun başkanı Mehmet Şimşek, Reformların Koordinasyonu ve Yatırımların İzlemesi Kurulu'nun başkanı da Nurettin Canikli oldu. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nda Nurettin Canikli, Savunma Sanayi Kurulu'nda ise Mehmet Şimşek bulunmuyor.