Osman ÇOBANOĞLU

KOBİ’lere yönelik destek bütçesi artmaya devam ediyor. 2015’de 351 milyon 708 bin liradan geçen yıl yüzde 182 artışla 991 milyon TL’ye çıkarılan KOSGEB bütçesi 2017’de de yüzde 11 artacak. Yeni yılda KOSGEB bütçesi 1,1 milyar TL oldu. TBMM’ne sevk edilen 2017 bütçesinin bu hâliyle geçmesiyle birçok alanda desteklere güç katılacak. Yeni bütçe ile genç girişimcilere yönelik verilen hibe ve faizsiz kredi bütçesi 650 milyon lira olacak. Bu destek dışında kalan miktar ise markalaşma, kurumsallaşma, kapasite geliştirme, Ar-Ge, inovasyon ve işletmecilik gibi diğer desteklere gidecek. Türkiye’de 3,5 milyon civarında KOBİ olduğu biliniyor. Bu KOBİ’lerden 850 bine yakını KOSGEB’e kayıtlı bulunuyor. Her yıl 50 ila 60 bin KOBİ’ye destek veriliyor. Bu sayısının 100 bine çıkarılması hedefleniyor. Bu yılın ilk 6 ayında KOSGEB tarafından toplamda 25 bin KOBİ, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşa yaklaşık 200 milyon lira destek verilmişti. 

¥ Araştırma/ Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Ar-Ge ve İnovasyon programı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, süreç, bilgi veya hizmet üretilmesi amacı doğrultusunda yürütülüyor. Endüstriyel uygulama destek programı ise yeni bir ürün veya hizmetin üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyetleri düşüren yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla verilmeye devam ediliyor. Bu yılın ilk altı ayında bu destekten 607 işletme yararlanırken toplamda 21 milyon 840 bin lira destek verildi.

¥ Genel Destek Programı: Genel destek programı kapsamında 15 farklı destek veriliyor. Bunlar arasında lojistik desteği, yurt içi fuar desteği, yurt dışı iş gezisi desteği, tanıtım desteği, danışmanlık desteği, enerji verimliliği desteği, belgelendirme desteği gibi birçok destek türleri bulunuyor. Bu program kapsamında yılın ilk altı ayında 16 bin 364 işletmeye 79 milyon 575 bin lira destek verildiği belirtiliyor.

¥ KOBİ Proje Destek Programı: Bu destekle KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi gibi amaçlarla veriliyor. Destek üst limiti 150 bin lira olan programdan bu yılın ilk 6 ayında 329 işletme yararlandı. Bu KOBİ’lere toplamda 7 milyon lira destek verildi.

¥ Girişimcilik Destek Programı: Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak üzere sürdürülen destek programında büyük bir rağbet yaşanıyor. Yine yılın ilk altı ayında söz konusu programdan 9 bin 134 işletme yararlandı. Bu işletmelere toplamda 87 milyon 519 bin lira destek verildi.

¥ Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı: Bu destek, KOBİ’lerin Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması ve sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması amacıyla veriliyor. Bu destekten ilk altı ayda 2 işletmenin yararlandığı ve 42 bin lira destek verildiği belirtiliyor.

¥ İş birliği-Güç birliği Destek Programı: KOBİ’lerin Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik projeler bu program dahilinde destekleniyor. Yılın ilk 6 aylık döneminde bu programdan 26 işletmenin yararlandığı ve 2 milyon 708 bin lira destek verildiği belirtiliyor.

¥ Tematik Proje Destek Programı: KOBİ’lerin  belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması ve KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması amacına yönelik bu destek veriliyor. 6 ayda 13 işletmenin bu destekten yararlandığı belirtilirken toplamda 275,5 milyon lira destek verildi.

Gençlere yeni destek gelmişti

Geçtiğimiz dönemde yeni bir destek mekanizması devreye sokulmuştu. KOSGEB ve MEB arasında yapılan protokol ile yeni mezun olan meslek liseliler öncelikle kendi alanlarında işi kurmak istemeleri hâlinde 50 bin lira hibe alabiliyorlar. Bunun yanı sıra faizsiz 100 bin liraya kadar da KOSGEB Yeni Girişimci Desteği’ne başvuru hakkını elde edebiliyorlar.