SGK’dan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne, “2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi” başlıklı geçici 34’üncü madde eklendi. Söz konusu madde ile “Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26 Aralık 2017 tarihinde Kuruma ödenir” hükmü getirildi.  
SGK’nın bu açıklaması, işverenlerin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, gecikme cezasına veya zammına maruz kalmamaları açısından önem arz ediyor. Öte yandan, borçları çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilen işverenlerin taksit son ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor ancak ödemelerin ödeme planlarındaki tarihler baz alınarak yapılması gerekiyor. İHA