Ebru Karatosun ANKARA
Alevi toplumun sorunlarına da göz kırpan AK Parti, Geleneksel İrfan Merkezi ile Cemevlerine hukuki statü tanıyacağı öğrenildi. Beyannamede yer alan ve yargıda önümüzdeki dönemlerde yapılacak yenilikler özetle şöyle: Yüksek yargıda içtihat düzeyindeki dağınıklık giderilecek. Askeri yargı, disiplin mahkemeleri çerçevesinde faaliyet gösterecek. Temyiz mahkemelerinin alt derece mahkemeleri üzerindeki hukukilik denetiminin ötesine taşan etkileri azaltılacak. Temyiz, hukuki denetim ile sınırlandırılacak. Yargı üst yönetimi ile temyiz mahkemelerinin oluşumunda TBMM'nin rolü güçlenecek. Yüksek mahkeme üyelerinin görev süreleri Avrupa örneklerine benzer şekilde sınırlandırılacak. İhtisas mahkemelerinin sayısı artacak. HSYK yeniden yapılandırılacak. Hakimler Yüksek Kurulu ve Savcılar Yüksek Kurulu oluşturulacak. Anayasa Mahkemesinin artan iş yükünü azaltmak için bireysel başvuru sistemi yeniden gözden geçirilecek. Vatandaşların daha kolay adalet hizmeti alabilmesi için Hukuki yardım sigortası sistemi getirilecek.