HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması için HDP'li 58 milletvekilinin imzasıyla hazırlanan dilekçeyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Tuğluk, HDP'li 58 milletvekili adına hazırlanan dilekçelerin Anayasa Mahkemesi'ne sunulması sonrasında basın açıklaması yaptı.

Geçmiş dönemlerde parti kapatmaların yaşandığını ve dokunulmazlıkların kaldırıldığını hatırlatan Tuğluk, "Bu uygulamalar Türkiye demokrasisine ne kazandırdı, bu uygulama Kürt sorununun çözümüne nasıl bir etki yaşattı? Bütün bunlar şunu açık gösteriyor ki parti kapatmalar, dokunulmazlıkları kaldırmak Türkiye demokrasisine hiçbir katkı yapmadığı gibi Türkiye demokrasisini darbeliyor. En önemlisi halkın iradesinin Meclis zemininden dışlanması gibi son derece antidemokratik sonuçlar yaşatıyor." ifadelerini kullandı.

"85.maddeden doğan hakkı kullanıyoruz"

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da 58 milletvekili adına yapılan başvurunun Anayasa'nın 85'inci maddesi çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Anayasa adı altında yapılan düzenlemeyi hukuka karşı hile olarak nitelendirdiklerini iddia ettiklerini vurgulayan Sancar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu görüşümüzü temellendiren çok sayıda gerekçe de dilekçelerimizde mevcut. Bu yöntem hukuk dışıdır ama aynı zamanda da ahlak dışıdır. Bir hile yapılmıştır. Anayasanın 85. maddesi, her bir milletvekiline dokunulmazlığı kaldırıldığında 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne bu kararın iptali için başvuru hakkı tanıyor. Şimdi biz bu hakkı kullanıyoruz."

Anayasa'nın 85. maddesi

Anayasa'nın 85. maddesine göre, milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine ilişkin karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabiliyor. Aynı maddede, Anayasa Mahkemesinin, iptal istemini on beş gün içerisinde kesin karara bağlaması hükmü yer alıyor.