TBMM Genel Kurulunda, Zana'nın birinci yasama yılı ile ikinci yasama yılı 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihleri arasında 212 birleşime katılmaması sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili oylama yapıldı. Leyla Zana'nın milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oyla düşürüldü. Oylamada 302 kabul, 22 ret oyu verildi. HDP milletvekilleri, bu kararın ardından Genel Kuruldan ayrıldı.