TUS’ta uzmanlık dalı tercihi yapan tıp fakültesi mezunlarının son yıllarda dermatoloji, radyoloji, göz hastalıkları ve fizik tedavi gibi branşları tercih etmeye başladıkları bildiriliyor. Doktorların malpraktis davalarından dolayı riski az ve nöbeti olmayan branşları tercih ettiklerini söyleyen Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Öztürk “Eskiden tıp mezunları, ihtisas dalı olarak genel cerrahi, dahiliye, kadın doğum, çocuk hastalıkları gibi bölümleri seçer, biyokimya, radyoloji, dermatoloji ya da fizik tedavi gibi bölümler için aday bile bulunamazdı. Son dönemlerde tıbbın yıldızı olarak bilinen cerrahi branşları seçenler çok azaldı” dedi.