Gökhan KAYA
Şiddete maruz kalan kadınların tedavi ve takiplerinin yapılması ve psikososyal destek sağlanması için yeni bir dönem başlatılıyor. Sağlık tesislerine kadına yönelik şiddet mağduru olarak destek almak amacıyla başvuran kadınlara yönelik olarak Uygulama Prosedürü geliştirildi. Acil servis, poliklinikler, servisler veya diğer bölümlerinde kadına yönelik şiddet vakası tespit edildiğinde; gerekli tıbbi müdahale ve değerlendirme yapıldıktan sonra bu kişiler sosyal hizmetler birimine yönlendirilecek.  Sosyal yönden tedaviye ihtiyacı olan şiddet mağdurları uygun fiziki şartları taşıyan ve güvenlikli odalara alınacak. Hayati risk veya tehdidin sağlık kuruluşunda devam etmesi halinde durum tutanak altına alınarak hastane güvenliği ve emniyet müdürlüklerinden destek talep edilecek. Şiddete uğrayan kişiye psikososyal danışmalık verilecek ve sosyal inceleme yapılarak adli mercilere sunulmak üzere sosyal inceleme raporu hazırlanacak. Tedavinin bitmesinin ardından; şahsın sağlık kuruluşundan taburcu edildiği süreçte kolluk kuvvetlerinden destek talep edilecek.