Buna göre ekonomik, sosyal ve kültürel değişimin yansımaları sonucu anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin sayısının her geçen gün arttığı, kalabalık ailelerin de giderek azaldığı ifade edildi. Türkiye Aile Yapısı Araştırması istatistiklerine göre; 1968’de geniş aile oranı yüzde 32.1, tek ebeveynli aile oranı ise, yüzde 8.3. 2011’de ise, geniş aile oranı yüzde 12.3, tek ebeveynli aile oranı da yüzde 17.7 olarak gerçekleşti. Çekirdek aile ise, 60’lı yıllarda yüzde 59.6 iken bu oran 2011’de yüzde 70’e yükseldi. Bu durum yüzde 30’ların üzerinde olan geniş aile oranının zaman içinde eridiğini ortaya koydu. Raporda yer alan 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre de hanelerin yüzde 21.2’sinde 4, yüzde 20.4’ünde 2, yüzde 20’sinde ise, 3 kişi yaşıyor. Sonuçlarda, 6 ve daha fazla kişiden oluşan haneler yüzde 12.7 oranında belirlenirken, 5 kişilik haneler ise yüzde 11.4 oranında kalıyor. 

GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİK YÜZDE 59

Türkiye’de evliliklerin yüzde 87’sinin 18-29 yaş arasında gerçekleştiği belirtilen raporda, evliliklerin yüzde 39 oranında aile, komşu çevresinde tanışarak gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca görücü usulü evliliğin yüzde 59 seviyesinde gerçekleştiği de kaydedildi.