Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AKYBYK) tarafından kabul edilen bir bildiride,  ''Dört milyon Suriyeli sığınmacının sadece yüzde 6'sının Türkiye dışındaki üye ülkelerde'' bulunduğu hatırlatılarak, ''Üye ülke yerel yönetimlerinin bu konuda daha fazla dayanışma ve işbirliği içinde olmaları'' istendi.
''Türkiye, Ürdün ve Lübnan'ın, 4 milyon sığınmacıya kapısını açtığı'' vurgulanan bildiride, ''üye ülkelerin sığınmacıları ağırlanması konusunda üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiği'' çağrısı yapıldı.
''Üye ülkelerin, mülteci hakları ve insan haysiyeti ile  şerefine uygun bir şekilde sığınmacı krizi karşısında davranmaları gerektiği'' vurgulanan bildiride, üye ülkelerdeki yerel yönetimlerin konu ile ilgili  işbirliği ve koordinasyonu artırmaları için  ''Avrupa kentleri içinde dayanışma şebekesi''kurmaları istendi.
Bildiride, bu şebekenin sığınmacıların ağırlanması, konut, eğitim ve sağlık sorunları ile ilgili konularda yerel yönetimler arasında koordinasyon görevini üstlenebileceği belirtildi.