Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komite Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Aras, elektrik üretiminde doğalgazı değil, yerli enerji kaynakları; güneş ve rüzgârı kullanarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Eti Makina tarafından maddi olarak desteklenen Helisel Güneş ve Rüzgar Türbin Tasarımı adlı Santez Projesi’ni (GÜNRÜZ) geliştirdi. Tamamlanan projede geliştirilen dikey rüzgâr türbini ile aynı anda hem güneşten hem de rüzgârın enerjisinden yararlanıldığını belirten Aras, literatür araştırmalarında bu yapıdaki bir hibrit sisteme ait herhangi bir çalışmaya rastlanmadığını, bu nedenle de yapılan çalışmanın ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltabilmek için bir alternatif olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aras, “İthal ettiğimiz gazın yaklaşık yüzde 48’ini çevrim santrallerinde kullandık. Kombine çevrim santrallerinde doğalgazdan elektrik üretimi, devlet politikası olarak eğer sonlandırılabilirse ve yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten sistemlerin yerli imalatını da arttırılabilirsek o zaman enerjide dışa bağımlılığımız azalacaktır” dedi.