Oğuzhan ŞAHİN

Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerinin denetimleri çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine cevap verirken, teftiş ve denetim sonuçlarını da paylaştı. Buna göre, 2012 Ekim ayından bu yılın şubat ayına kadar geçen dönemde 5 bin 593 sahte iş yeri ve 220 bin 37 sahte sigortalı tespit edildi. 2008 Ekim’inden bu yılın şubat ayına kadar olan dönemde 161 bin 205 tescilsiz iş yeri belirlendiğini belirten Soylu, 2 milyon 123 bin 191 tescilsiz sigortalı ortaya çıkarıldığını bildirdi. Usulsüzlükler sonucu 272 milyon 616 bin TL’lik Kurum zararı oluştuğuna dikkati çeken Soylu, “Bu zarar, Kurum müfettişleri ve denetmenlerinin yaptığı denetim faaliyetleri neticesinde ortaya çıkarılmış olup, Kurumda denetim zafiyeti söz konusu değildir” dedi. Denetimlerdeki bazı tespitleri de paylaşan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
“Kurum müfettişlerince gerçekleştirilen soruşturmalar neticesinde, usulsüz işlemlerle 4-b kapsamındaki sigortalılara haksız hizmet kazandırılması, sigortalıların sahte sigortalı gösterilmesine aracılık ve iştirak etmesi ve para karşılığında sigortalılara sahte işyerlerinin prim yatırmadan sahte sigortalılık tesis edip Kurumu dolandıran organizasyonun içinde yer alması eylemleri tespit edilen personel hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.” 
İKİ KATI CEZA UYGULANIYOR
Bakan Süleyman Soylu, sahtecilik ve kayıt dışılık olaylarına karşı her türlü tedbiri aldıklarını belirtirken, ülke çapında zorunlu uygulanan “elektronik reçete”nin katkısına işaret etti. Soylu’nun altını çizdiği tedbirler, satır başlarıyla şunlar: 
¥ Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, kişilerin müracaatı aşamasında, kimlik tespiti ve biyometrik kimlik doğrulama yapılıyor. Kurumun zarara uğramasına sebep olan ve usulüne uygun işlem yapmayan hizmet sunucularından ödenen tutar geri alınıyor.
¥ Sağlanan yardımlardan ücretsiz faydalananların, gerekli belgeleri ibraz edememeleri halinde, ibraz ilgili kurumdan isteniyor.
¥ Sosyal güvenlik kapsamındaki kişilerin, kendi adına başkasının sağlık hizmeti alması veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesi durumunda, Kurumun uğradığı zararın iki katı kanuni faiziyle tahsil edilerek suç duyurusunda bulunuluyor.
¥ Kişinin sağlık hizmeti sunucusuna müracaatı sırasında ilk biyometrik verinin Kurum veri tabanına kayıt işleminin, sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılması zorunluluğu uygulanıyor.