Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çatak ve Başkale'de; milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden bazı bölgelerde Özel Güvenlik Bölgesi ilan kararı alındığı" belirtildi. 
Açıklamaya göre, Çatak ilçesi Andiçen mahallesinin kuzeyi ve Büyükağaç mahallesinin batı kesimleri ile Başkale ilçesinde Tahıl mahallesinin kuzeybatısındaki bölgelerde, vatandaşların adı geçen bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri için 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında 15 gün süreyle Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla ilgili mevzuat çerçevesinde valilikçe her türlü tedbir alınmaktadır.