Oğuzhan Şahin 
Adalet Bakanlığı, kamu çalışanlarından emeklilere kadar çeşitli kesimlerin, idareyle olan anlaşmazlıklarında açılacak davalar için “Ankara'ya git-gel” dönemini sonlandırmaya hazırlanıyor. Hazırlanan düzenleme yasalaştığında, ilgilinin veya dava konusu taşınmazın bulunduğu yere en yakın idare mahkemeleri, duruşmaların yapılacağı adres olacak. Memurların görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmasına ilişkin işlemlerde de, son görev yaptıkları yerin idare mahkemesinde davalar görülebilecek. Bu düzenlemeyle, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan davaların tamamının genel yetkili idare mahkemesi olan Ankara idare mahkemeleri yerine, ilgilinin yerleşim yerine göre ülke çapındaki bütün idare mahkemelerinde görülmesi sağlanacak. İzin ve lisans gibi işlemlere karşı açılacak davalar da, düzenleme yasalaştığında, bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde görülecek.