Gizem?Duman - Nişantaşları İstanbul'un sağına soluna serpiştirilmiş tarih raptiyeleri... Adını taştan alan birçok semti de var İstanbul'un... “Taşı toprağı altın” deyişini tam karşılayan... 

Beşiktaş
Aslı Beştaş'tır. Barbaros Hayreddin Paşa, gemilerini bağlamak üzere beş taş diktirince bu ismi alır ve ağızdan ağıza Beşiktaş'a dönüşür.

Çemberlitaş
Roma İmparatoru Konstantin, bu sütunu Roma'daki Apollan tapınağından söktürerek İstanbul'a diktirmiş. 1081'de şimşek isabet edince sütun ağır hasar almış. Yakın dönemde de uzun bir restorasyon geçirdi. Şu anda dimdik ayakta. 

Kabataş

Semtin adının tam olarak nereden geldiğine dair kesin bir bilgi yok. En güçlü rivayetlerden biri, Bizans döneminde iskeledeki tekneleri bağlamak için yapılan iri kayadan dolayı Kabataş denilmesi. 

Dikilitaş

Sultanahmet Meydanı'ndaki meşhur dikilitaşın tarihi çok eskilere dayanıyor. İlk olarak Mısır firavunu III. Tutmosis tarafından MÖ 15. yüzyılda yaptırılmış. Roma İmparatoru II. Constantius MS 357 yılında dikilitaşı, İskenderiye'ye taşımış. MS 390 yılında ise, İmparator I. Theodosius gemiyle İstanbul'a getirterek şimdiki yerine diktirmiş. Orijinal yüksekliği 30 metre imiş ama nakliye sırasında alt bölümü tahrip olduğu için 18.5 metreye inmiş. 

Bir başka Nişantaşı
- Şu aralarİstanbul'un en çok konuşulan semti Nişantaşı ... 
- “Beyaz Türkler”in semti Nişantaşı...
- “HDP'ye baraj atlatmasıyla” gündeme gelen Nişantaşı... 
- Bu popülarite üzerine Nişantaşı'nı büyüteç altına aldık. Ama, farklı bir açıdan... 
- Ne demek “nişan taşı?” Nereden geliyor? İstanbul'da kaç nişan taşı var? 
- Buyrun birlikte bakalım.


Nişantaşı
Osmanlı döneminde padişahların ok atma mesafesine anıtsal olarak nişan taşları dikilirmiş. İlk ok atma yarışlarının yapıldığı Okmeydanı'na ilk olarak 1791 yılında III. Selim, bugünkü Teşvikiye Camii'nin bulunduğu yere nişantaşını diktirmiş. İstanbul'da 26 tane bilinen Nişantaşı var. 

Hacı Beşir Ağa
Bu nişan taşı, Okmeydanı Piyale Baruthane Caddesi üzerinde bir mobilya atölyesinin girişinde yer alıyor. III. Mustafa devrinin meşhur kemankeşlerinden Hacı Beşir Ağa'nın açtığı menzile dikilen taş, aynı zamanda namazgâh taşı.

Sultan II. Mahmut
Sultan II. Mahmud, okçuluktaki maharetiyle ünlü. Bu işe ilk merak saldığı 1817 yılından başlayarak menzil atışları yanında ok koşuları düzenletmiş; bunlara kendi de katılmış ve çoğu kez birinci gelmiş. II. Mahmud, yeni bir menzil açmak isteyince Kaptanpaşa Mahallesi'ne bu taşı diktirmiş. Kudretli sultanın İstanbul'daki birkaç tane nişan taşı var. 


Ahmed Refî BEY
III. Mustafa döneminin önemli şahsiyetlerinden Kethüdâzâde Ahmet Refi Bey de okçuluğuyla nam salmış idarecilerden. 1762 tarihinde şu an Beyoğlu'nda yer alan Kaptanpaşa Mahallesi'ne bu nişan taşını diktirmiş. 

Bilal Ağa
M. Şinasi Acar'ın "İstanbul'un Son Nişan Taşları" eserine göre, Beyoğlu Hasköy'deki Aynalıkavak Kasrı'nın kapısında bulunan nişan taşının kitabesi celi sülüs ile yazılmış. 1787 tarihli.