BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

BİZİM SAYFA

Bir Mümini sevindireni, Allahü teâlâ sevindirir. Hadîs-i şerîf


GÜNÜN KONUSU

Eskiyen Mushafı yakmak

Eskimiş, istifade edilmez hâle gelmiş olan Mushafları, ayak altında bırakmak haram olur.
 
 
Sual: Evlerde yıpranmış, sayfaları kopmuş, okunamaz durumda olan Kur’ânlar, Mushaflar yakılabilir mi veya ne yapmalıdır?
Cevap: Konu ile alakalı olarak Berîkada deniyor ki:
“Tâtârhâniyyede, yırtık, eski olup kullanılamayan Mushaf yakılmaz. Temiz beze sarıp toprağa gömülür. Yahut toz gelmeyen temiz bir yere konur diyor. Sirâciyyede ise, gömülür veya yakılır demektedir. Müctebâda ise, akan suya bırakmaktansa, gömmek iyi olur deniyor. Minhâc-üd-dîn kitabında, yakmak yasak değildir, çünkü, hazret-i Osman, mensûh ayetler bulunan Kur’ân-ı kerimi yaktı, Eshâb-ı kiramdan hiç kimse, buna karşı bir şey demedi deniyor. Yakmak, yıkayıp yazıları gidermekten daha iyi olur. Çünkü, yıkamakta kullanılan sular ayak altında kalır denildi. Bunlardan anladığımız, yakmayıp, yıkayıp yazılarını gidermek veya gömmek iyi olur.”
Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, eskimiş, istifade edilmez hâle gelmiş olan Mushafları, ayak altında bırakmak, bir şey sarmak, kaplamak, kese kâğıdı yapmak gibi kullanmak, hakaret etmek olur, haram olur. Çürüyüp toprak oluncaya kadar açılmayacağı emin olan yerdeki toprağa gömmek, bu yapılamazsa, yakıp külünü gömmek veya külünü denize, nehre koymak lazımdır. Hakaretten kurtarmak için yakmak caiz, hatta lâzım olur. Sirâciyye fetvâsı, Münyet-ül-müftî ve Halîmîden de böyle anlaşılmaktadır.
           ***
Sual: Kur’ân-ı kerim ve din kitaplarının bulunduğu tarafa doğru ayakları uzatarak oturmanın bir mahzuru var mıdır?
Cevap: Mushafa ve din kitaplarına karşı ayak uzatmak mekruhtur. Yüksekte iseler, mekruh olmaz.
           ***
Sual: Kur’ân-ı kerimi okunmadığı hâlde, evde bereket için bulundurmanın bir mahzuru olur mu?
Cevap: Bu konuda Hindiyyede deniyor ki:
“Mushafı hiç okumayıp, hayır ve bereket için evinde saklamak caizdir ve sevaptır.”
           ***
Sual: Camide namaz kılmayıp sadece tesbih çekenleri, Kur’ân okuyanları, namaz kılmak için camiye gelenler, camiden çıkarabilirler mi?
Cevap: Namaz kılanlar sıkışıyorsa, kılmayanları kaldırabilirler. Mahalle mescidi dar geliyor ise, o mahalleden olmayanları, dışarı çıkarabilirler.
           ***
Sual: Cami içinde, alışveriş veya başka şeyler için sözleşme, akit yapmanın bir mahzuru olur mu?
Cevap: Cami içinde, alışveriş olan her akit, sözleşme mekruhtur. Ancak nikâh akdi yapmak ise müstehabdır.


GÜNÜN TAKVİMİ
 
Hicrî Kamerî : 28 MUHARREM 1439
Hicrî Şemsî :1396  Rûmî :  05 Teşrîn-i Evvel 1433   Hızır :  166
18
2017

Ekim

Çarşamba

 

Tüketiciyi Koruma Haftası - Kırlangıç Fırtınası

Bir Mümini sevindireni, Allahü teâlâ sevindirir. Hadîs-i şerîf

   Türkiye Takvimi   

Abdüllatif Uyan
Menkıbeler
Hasan Yavaş
Osman Ünlü
Gönül Pınarı
Ünal Bolat
Vehbi Tülek
YOLUMUZU AYDINLATANLAR

GÜNÜN MENKIBESİ

"Kırılan dişi bana verin!"

Buhâra’da yetişen evliyânın en büyüklerinden Seyyid Emîr Külâl hazretleri, hocasının şehri olan Semmas’ta bulunurken iki köy halkı arasında bir sebepten bir “anlaşmazlık” çıktı. Sonra büyüdü.
İş kavgaya döküldü.
Ve birinin dişi kırıldı.
Dişi kırılan kimse ve taraftarları, kırılan dişin diyetini almak için hâkime mürâcaat edeceklerdi.
Fakat bunu tehir ettiler.
Aralarından konuşup;
“Hele büyüklere soralım, sonra hâkime gideriz” dediler.
Böyle karar verdiler.
Daha doğrusu önce Muhammed Bâbâ Semmâsî hazretlerine danışalım, kendi başımıza iş yapmayalım, ne buyurursa öyle yapalım dediler.
Doğru ona gittiler.
Durumu arz ettiler.
"Kırılan dişi verin” buyurdu.
Dişi onlardan aldı.
Ve henüz yanında talebe olan Emîr Külâl'e verip "Evlâdım! Şu işi hâllet de aralarındaki anlaşmazlık bitsin” buyurdu.
Seyyid Emîr Külâl;
“Başüstüne” dedi.
Ve evliyâ zâtların rûhâniyetini vesîle kılıp, Allahü teâlâya duâ ederek kırık dişi yerine koydu. O anda duâsı bereketiyle diş, eskisi gibi sapasağlam bir hâle geldi.
Dişi kırılan kimse şaşırdı!
Buna çok hayret etti!
Kızgınlığı da gitti.
Ve dişini kıranları şikâyet etmekten vazgeçti. Yanında bulunanlarla birlikte yaptıklarına pişmân olup tövbe ettiler ve doğru yol üzere yürüyen sâlih kimselerden oldular...KAPAT