BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

BİZİM SAYFA
Al­la­hü te­âlâ­ katında en iyi­niz, gü­nah­tan son­ra he­men tev­be ede­ni­niz­dir. Hadîs-i şerîf

GÜNÜN KONUSU

İmama uymanın doğru olması için

 
Fıkıh kitaplarında imama uymanın doğru ve sahih olmasının şartları bildirilmiştir.
 
Sual: Cemaatle namaz kılarken, imama uymanın da belli şartları, esasları, kuralları var mıdır, varsa nelerdir?
Cevap: Fıkıh kitaplarında imama uymanın doğru ve sahih olması için, şu on şart bildirilmektedir:
1-Namaza dururken, tekbiri söylemeden önce, hem hangi vaktin farzı kılınacaksa o namaza, hem de imama uymaya niyet etmektir. İmamın kim olduğunu niyet etmek lazım değildir.
2-İmamın, kadınlara imam olmaya niyet etmesi lazımdır. İmamın erkeklere imam olmaya niyet etmesi lazım değildir. Fakat niyet ederse, kendisi cemaatin sevabına da kavuşur.
3-Cemaatin topuğu, imamın topuğunun gerisinde olmak.
4-İmam ile cemaat, aynı farz namazı kılmak. Farzı kılmış olan kimse, tekrar imama uyunca, imam ile kıldığı nafile olur.
5-İmam ile cemaat arasında, kadın safı bulunmamak. Kadınlar bir saftan az olup arada perde varsa veya alçakta, yüksekte iseler caiz olur.
6-İmamın kendisini görse, yahut sesini işitse, aradaki duvar mâni olmaz. Arada kayık geçecek nehir ve araba geçecek yol mâni olur. Yolda veya nehirdeki köprüde iki saf imama uyunca, arkadakilerin de namazı sahih olur.
7-İmama uymanın sahih olması için, imamın veya müezzinin sesini işitmek yahut bunları görmek veya cemaatin hareketlerini görmek lazımdır. İmama uymak için, imamı işitmeye, görmeye elverişli penceresi olmayan duvar arada olmamalıdır.
8-İmam hayvanda, cemaat yerde veya bunun tersi olmamak.
9-İmam ile cemaat, yapışık olmayan ayrı iki gemide bulunmamak.
10-Başka mezhebteki imama uyan cemaatin, kendi mezheplerine göre namazı bozan bir şeyin, imamda bulunduğunu bilmemesi lazımdır. Mesela, imamdan kan akması veya başının dörtte birinden az miktarını mesh etmesi, Hanefi mezhebinde caiz olmadığından, böyle yaptığı bilinen bir Şafii imama uymak âlimlerin çoğuna göre caiz olmaz. Şafii imamdan kan aktığı görülse, sonra imam bir zaman kaybolup tekrar gelse, buna uyulur. Çünkü, o zamanda abdest almış olabilir. Hüsn-i zan etmek iyidir.
           ***
Sual: Su ile abdest alan bir kimse, toprakla teyemmüm yapan birine imam olup namaz kıldırabilir mi?
Cevap: Su ile abdest alan bir kimse, teyemmüm etmiş olana, namazını ayakta kılan, oturarak kılana ve nafile namaz kılan da, farz kılana uyabilir. Dinini bilen bir imam arayıp ona uymalıdır.


GÜNÜN TAKVİMİ
 
Hicrî Kamerî : 10 REBÎ'UL-ÂHIR 1442
Hicrî Şemsî :1399  Rûmî :  12 Teşrîn-i Sânî 1436   Hızır :  Kasım : 18
25
2020

Kasım

Çarşamba

 
Edirne’nin kurtuluşu (1922) - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü
Al­la­hü te­âlâ­ katında en iyi­niz, gü­nah­tan son­ra he­men tev­be ede­ni­niz­dir. Hadîs-i şerîf
   Türkiye Takvimi   

Abdüllatif Uyan
Menkıbeler
Hasan Yavaş
Osman Ünlü
Gönül Pınarı
Ragıp Karadayı
U L U Ş A R HACI BAYRAM VELİ
Ünal Bolat
Vehbi Tülek
YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Yetenekli Kalemler

GÜNÜN MENKIBESİ

Riyâ ve gösteriş!

 
Abdullah-i Mürteiş hazretleri, 939'da Bağdat’ta vefât etti.
Bu zât, her velî gibi riyâ ve gösterişten hiç hoşlanmazdı.
Bir ramazanda itikâfa girdi.
Evinde değil, bir câmide.
Vaktini ibâdetle geçirecekti.
Fakat ikinci günü vazgeçti.
İtikâfı bırakıp dışarı çıktı.
Yakınları sordular ki:
“Siz itikâfa girmiştiniz efendim.
Ne için yarıda bırakıp çıktınız?”
Büyük zât cevâben;
“Câmide ibâdet yapanların gösteriş ve riyâ yaptıklarını görünce çıktım” buyurdu.
Ve ekledi:
“Hâlbuki ibâdet, Allah için yapılır. İnsanlara gösteriş olursa, hiç kıymeti olmaz o ibâdetin.”
● ● ●
Bir gün sevdikleriyle beraberdi.
Bir ara sordular bu zâta:
“Efendim, Müslüman nasıl olur?”
Cevâben;
“Müslüman; güleryüzlü, tatlı sözlü olur. Güler yüz ve tatlı sözün, dînimizin yayılmasında mühim yeri vardır. Zîra böyle olmayan insanlar, dînimize pek faydalı olamazlar” buyurdu.
● ● ●
Bir gün de sevdikleri;
“Efendim, Allahü teâlânın en çok sevdiği ibâdet nedir?” diye sordular.
Cevâbında;
“Allahü teâlânın en sevdiği ibâdet, Müslümanların birbirini sevmesidir ki, bu haslet, îmânın da şartıdır zâten” buyurdu.Kapat
KAPAT