BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
BİZİM SAYFA

Özür dileyecek davranışlarını azalt! Hadîs-i şerîf

 


GÜNÜN KONUSU

Adak, farz veya vacip cinsinden olmalı

"Namaz, oruç, sadaka gibi başlı başına ibadet olan bir şeyi adak edenin, bunu yapması lazım olur." 
 
Sual: Bir kimse, neyi adarsa adak olur ve adakta bulunan kimse, bu adağını mutlaka yerine getirmesi gerekir mi?
Cevap: Bu konuda Dürer ve Gurerde deniyor ki:
“Farz veya vacip olan ibadetlerden birine benzeyen ve namaz, oruç, sadaka, itikâf gibi başlı başına ibadet olan bir şeyi nezir, adak edenin, bunu yapması lazım olur. Hasta ziyaret etmek, cenaze taşımak, camiye girmek, yol, çeşme, hastahane, mektep, cami yapmak gibi, farz veya vacip cinsinden olmayan şeyler nezir edilmez. Bunlar nezir edilirse, yapılmaları lazım olmaz.
Allah rızası için receb ayında oruç tutayım demek gibi Mutlak nezir ve yolcum gelirse, Allahü teâlâ için sadaka vermek nezrim olsun demek gibi, istenilen bir şarta bağlanan Muallak nezir söylenince, şart hasıl olduğunda, nezir olunan ibadetleri yapmak vacip olur. Hadîs-i şerifte;
(Nezir olunanı yapmak lazımdır) buyuruldu.
Hastalıktan kurtulursam, bir koyun kesmek nezrim olsun demek nezir olmaz ve koyunu kesmesi lazım gelmez. Allahü teâlânın rızası için bir koyun kesmek demek lazımdır. Allahü teâlâ için deyince, nezir olup, kesmesi lazım olur. Bin lira sadaka vermeyi, nezir eden kimsenin yüz lirası olsa, yüz lira vermesi lazım olur. Malı varsa, satıp bin lirasını sadaka verir. Şu yüz lirayı, şu günde falan fakire vermeyi nezir edip, başka yüz lirayı, başka günde, başka yerde, başka fakirlere vermesi caiz olur.”
           ***
Sual: Necaset bulunma ihtimali olan yerlerde mesela kabristan veya hamamlarda namaz kılınabilir mi?
Cevap: Necis olmak ihtimali bulunan yerlerde, mesela kabristanda, hamam içinde ve kilisede kılmak mekruh olup, yıkayıp temizleyerek kılmak veya hamamın soyunma mahallinde kılmak ve kabristandaki mescitte kılmak mekruh olmaz. Soğuk ve başka sebeple açık yerde kılınamazsa ve başka yer bulunamazsa, kilisede yalnız da, cemaat ile de kılmak caiz olur. Namazdan sonra hemen çıkmalıdır. Kilisedeki küfür alametleri boşaltılırsa, namaz kılmak hiç mekruh olmaz. Üstü açık necasete karşı kılmak da mekruhtur.
           ***
Sual: Kur’ân-ı kerime veya din kitaplarının bulunduğu yere karşı ayak uzatmakta dinen bir mahzur olur mu?
Cevap: Mushafa yani Kur’ân-ı kerime ve din kitaplarına karşı ayak uzatmak mekruhtur. Eğer bunlar yüksekte iseler, ayak uzatmak mekruh olmaz.


GÜNÜN TAKVİMİ
 
Hicrî Kamerî : 2 RECEB 1439
Hicrî Şemsî :1396  Rûmî :  07 Mart 1434   Hızır :  Kasım : 133
20
2018

Mart

Salı

 

Güneş, Koç (Hamel) Burcu’nda - İlk Meclisi Umûmî’nin açılması (1877) - Hamsîn’in sonu

 

Özür dileyecek davranışlarını azalt! Hadîs-i şerîf

 

   Türkiye Takvimi   

Abdüllatif Uyan
Menkıbeler
Osman Ünlü
Gönül Pınarı
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
İstikamet
ROMAN
Ünal Bolat
Vehbi Tülek
YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Yetenekli Kalemler

GÜNÜN MENKIBESİ

"Cennet, Dâvut için süslendi!.."

Dâvud-i Tâî “rahmetullahi aleyh” hazretleri vefât ettiği gece, semâdan bir ses işitildi.
"Ey insanlar! Dâvud-i Tâî, Allahü teâlânın rahmetine kavuşmuştur. Allahü teâlâ ondan râzı olmuştur" diyordu.
Bir velî de diyor ki:
"Dâvud-i Tâî'nin vefât ettiği gece çok melek gördüm.
Bir sevinç içinde;
“Cennet-i âlâ, Dâvud için süslenip hazırlandı” diyorlardı.
● ● ●
Bu zât, bir gün sevdiklerine; "Bir mümin, bir müminin yüzüne muhabbetle bakarsa, Cenâb-ı Hak onu affeder. Yine bir Müslüman; bir Müslümanı sevindirirse, Allahü teâlâ ona nâfile hac ve umre sevâbı verir" dedi.
Hikmetini sordular.
Cevâbında;
"Çünkü Allahü teâlâ, kullarının çok kazanmasını, âhirette kârlı çıkmasını istiyor. Onun için böyle bahâneler yaratıyor" buyurdu.
● ● ●
Bir sohbette de, Peygamber Efendimizin, hazret-i Âişe vâlidemize şöyle buyurduğunu nakletti:
“Yâ Âişe, üç yerde, kimse kimseyi hâtırlayamaz. Mîzan’da sevâbının ağır veyâ hafif geldiği belli olana kadar. Amel defterinin, sağdan mı, soldan mı, arkadan mı verileceğini öğreninceye kadar. Ve bir de Sırat köprüsünü geçerken kurtulup kurtulamayacağını öğreninceye kadar.”Reklamı Geç
KAPAT