Yayın hayatına 22 Nisan 1970 tarihinde başlayan Türkiye Gazetesi (www.turkiyegazetesi.com.tr), kuruluşundan bu güne sahibi ve yayın politikası değişmemiş tek ulusal gazete olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye Gazetesi, gerçek ve doğru habercilik anlayışına sahip, basın-yayın ahlak ve ilkelerini tavizsiz uygulayan, evrensel ve çağdaş değerlere bağlı yayıncılık çizgisini benimseyen bir gazete olma özelliğini korumaktadır.

Türkiye Gazetesi, tecrübeli yönetim anlayışı, istikrarlı yayın çizgisi, marka bilinirliği ve kuvvetli okuyucu tabanı ile rekabet gücü yüksek bir yayın organı olarak medya sektöründe yer almaktadır.

2008 yılında başlatılan ve 2009’da tamamlanıp pekiştirilerek kurumsallığı sağlanan “yeni içerik ve yeni görünüm” kapsamında gazetenin sayfa düzeni ve tasarımı tamamen yenilenmiştir. Türkiye Gazetesi, sosyal sorumluluk kapsamında Türkiye’nin ilk ve tek çevre ekoloji sayfası “Ediz Hun’la Yeşil Sayfa”yı ve ilk defa engellilere yönelik ve onlara iletişim platformu sağlayan bir sayfa olan “TESYEV’le Engelsiz Sayfa”yı, gençlerimizin topluma faydalı fertler olarak yetişmesini hedefleyen “Genç Türkiye” sayfasını, interaktif özellikte fonksiyonel bir “Sağlık Sayfası”nı yayına almıştır.

Türkiye Gazetesi, bayiden satışın yanı sıra, elden dağıtım modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olarak, ev ve işyerlerine doğrudan gazete dağıtımı yapmaktadır. Dünyada özellikle A.B.D. ve Japonya’da çok yaygın olarak uygulanan elden dağıtım sistemi, okuyucu ile sağlam bir iletişim kurmakla beraber satış istikrarı da getirmektedir. Elden dağıtım ağı aynı zamanda İhlas Grubu’nun pazarlama faaliyetlerine önemli bir müşteri tabanı sağlamaktadır.