Yayın İlkeleri

Türkiye Gazetesi internet sitesi yayın ilkeleri

Tarafsızlık ve Doğruluk: Türkiye Gazetesi olarak tüm haberlerimizi tarafsızlık ilkesiyle sunmaya kararlıyız. Haberlerimizi doğru, eksiksiz ve objektif bir şekilde özetleyip okuyucularımıza sunuyoruz.

Saygı ve Duyarlılık: Haberlerimizde yer alan kişi ve toplulukların haklarına, mahremiyetine ve insanlık onuruna saygı duyarız. Hassas konuları ele alırken ekstra özen ve dikkat gösteriyoruz.

Şeffaflık: Haberlerimizin kaynağını belirliyor ve okuyucularımızı orijinal içeriğe yönlendiriyoruz. Haberlerin seçilip özetlenmesi konusunda şeffaf bir yaklaşım benimsiyoruz.

Editörlük Etiği: Profesyonel yayıncılık etiğine sıkı sıkıya bağlıyız. Kullanıcılara yanıltıcı başlıklar, taraflı yorumlar veya manipülatif içerik sunmaktan kaçınırız.

Geri Bildirim ve Düzeltme: Okuyucularımızdan gelen geri bildirimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Yanlış veya eksik bilgi içeren bir haber tarafımıza bildirildiğinde, bu bilgiyi doğruladıktan sonra en kısa sürede gerekli düzeltmeleri yaparız.

Bölgesel İlgi: Kullanıcılarımızın bulundukları bölgeyle ilgili haberlere kolaylıkla ulaşabilmeleri için özel çaba harcıyoruz. Bölgesel haberleri doğru ve eksiksiz olarak sunuyoruz.

Çeşitlilik ve Katılım: Farklı kültürleri, etnik grupları ve toplulukları temsil eden haberleri özetlerken, bu gruplara duyarlı ve saygılı bir dil kullanmaya kararlıyız.

Reklam ve Editoryal İçeriğin Ayrılması: Reklam ve editoryal içerik arasında net bir ayrım yapıyoruz. Reklam içeriğini okuyucularımıza açıkça belirtiyoruz ve bunların editoryal kararlarımızı etkilemesine izin vermiyoruz.