Çeşitlilik Politikası

Türkiye Gazetesi çeşitlilik politikası

1. Taahhüdümüz:

Türkiye Gazetesi olarak haberlerin tüm seslere, bakış açılarına ve topluluklara açık olması gerektiğine inanıyoruz. Çeşitliliğe olan bağlılığımız hem haber içeriğimizi hem de ekibimizi şekillendiriyor.

2. İçerikte Çeşitlilik:

Haberlerimizde farklı toplulukları, kültürleri ve bakış açılarını temsil eden kaynakları kullanmaya kararlıyız.

Önemli konularda farklı görüş ve sesleri içeren dengeli bir yaklaşımı benimsiyoruz.

3. Ekibimizdeki çeşitlilik:

Farklı etnik kökenlerden, cinsiyetlerden, yaş gruplarından, dinlerden ve engelli bireylerden bireylerin ekibimize katkıda bulunmalarını teşvik ediyoruz.

İşe alım süreçlerimizde çeşitliliği destekleyen adil ve objektif kriterlerimiz var.

4. Eğitim ve Farkındalık:

Ekibimize kültürel duyarlılık ve çeşitlilik konusunda sürekli eğitimler sunuyoruz.

Çeşitlilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla yıl boyunca özel etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenliyoruz.

5. Paydaşlarla İşbirliği:

Farklı topluluklar ve kuruluşlarla iş birliği yaparak daha geniş bir yelpazedeki sesleri ve bakış açılarını temsil etmeye çalışıyoruz.

Yerel topluluklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler ve etkinlikler düzenleyerek çeşitliliğin ve katılımın önemini vurguluyoruz.

6. Sürekli İnceleme:

Çeşitlilik politikamızı düzenli aralıklarla gözden geçirerek amacımızın her zaman en yüksek standartlarda olmasını sağlamayı hedefliyoruz.