Fibonacci 13.yüzyılda yazdığı ve kült haline gelen “Liber Abaci” adlı  hesaplama kitabıyla dünya genelinde ün kazanmıştır. Liber Abaci’de bir örnek olarak yer alan sayı dizisi Fibonacci Sayı Dizisi olarak anılmaktadır. Bu sayı dizisi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 olarak yer alır. Dikkatli bakıldığında her sayı kendinden önceki iki sayının toplamıyla elde edilmektedir. (0+1=1), (1+1=2), (2+1=3), (3+2=5), (5+3=8)... vb. Dizilim içinde bir sayıyı kendisinden önce gelen sayıya bölerek ilerlersek ulaşacağımız sonuç 1,618 rakamına sürekli yaklaşacak şekilde oluşacaktır. Mesela 5/3=1.666, 21/13=1.615 gibi. Doğada ve canlılarda yapılan incelemeler sonucunda karşımıza sürekli 1,618 oranı çıkmaktadır. Antik mimari eserler ve bazı modern mimari eserler bu orana uygun tasarlanırlar. Bunlardan birisi de hepimizin iyi bildiği büyük zanaatkar Mimar Sinan’ın Edirne’de inşaa ettiği Selimiye Camiidir. Selimiye Camii’nin kubbe ve minarelerinde altın oran kullanılmıştır. Altın orana uygun ölçülerdeki nesnelerin ve canlıların daha estetik olduğu ve güzel göründüğü savunulur.

ALTIN ORAN NEDİR?

Altın Oran’ı eski mısırlılar ve yunanlılar bulmuş ve daha çok mimaride kullanmışlardır, basit anlamıyla altın oran; bütünün parçaları arasında olan geometrik ve sayısal bir oran bağlantısıdır. Fibonacci sayılarının birbirlerine bölünmesi sonucunda ortaya çıkan 1,618 sayısı Fibonacci ve Altın Oran’ın birbiriyle bağlantılı hale gelmesini sağlamıştır. Bir insanın işaret parmağı her bir bölümün bir önceki bölüme oranı fibonacci sayısını vermektedir. Kulaklar arasındaki mesafe, gözle üst dudak arasındaki, burnun altı ile çene arasındaki mesafe altın oran içermektedir. Hatta İtalyan Ressam Leonardo Da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa’da altın oran’ı kullandığı yapılan bilimsel araştırmalarla bilinmektedir.

Şimdi gelelim Fibonacci sayılarının forex piyasası ile ilgili yönüne;

Teknik analizde en çok kullanılan Fibonacci analizi yöntemidir. trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir.

Açıklama: C:UsersUserDesktopfibonacci1.gif

Bu yöntemin temel amacı trendlerde dip ve zirve arasındaki farkın, her Fibonacci katsayısı ile çarpımının ayrı bir düzeltme seviyesini bașarılı bir șekilde tespit etmesidir. Bu yöntemde genellikle 0,236, 0,382, 0,500, 0,618 katsayıları kullanılmaktadır.

Fibonacci teknik analiz yöntemi forex piyasasında en çok kullanılan analiz yöntemlerinden biridir. Peki bir soru; Acaba Fibonacci altın oran ı bulduğu için mi herşey altın orana uyarlanmıştır yoksa gerçekten hayatımızın her alanında altın oran mevcut mudur?

Ekonomi ve para piyasalarına dair aradığınız tüm bilgileri IşıkFX’te bulabilirsiniz!

İlandır.