BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Turizmde lezzet kapısını aralayın

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, varış noktalarında tatilleri süresince artık yereli yaşamak, yerel lezzetleri tatmak, mahallî bilgileri öğrenmek istiyor. Turizmde bu talebin karşılanması için her şehrimizin yapabileceği birçok şey var...

 

Gastronomi birçok belirleyeni olan ülkelere ve kültürlere göre değişkenlik gösteren bütün disiplinlerden etkilenen ve etkileyen büyük bir bilim. YEREL YÖNETİM-GASTRONOMİ ilişkisinde dünyanın birçok ülkesinde bir ölçü olmasına rağmen ülkemizde net bir standart ne yazık ki yok. Ancak dünyada gösterdikleri önem düzeyleri doğrultusunda yerel yönetim ve gastronomi ilişkisini sağlam temellere oturtmuş, başarılı olmuş şehirler de var.
Gastronomi sektöründe çeşitli aktörler arasında katalizör rolü oynama, ilgili bütün strateji ve planlamaların sahibi olma, pazarlama etkinliklerinde önemli roller oynama, içeriden ya da dışarıdan olumsuz etkilere karşı korumada başlıca rol oynama gibi faaliyetlerde artık YEREL YÖNETİMLERİN önemli rolleri var; öyle ki yerellik artık bir destinasyonun en başta gelen çekim unsurlarından biri hâline geldi. Diğer taraftan günümüzde küreselleşme sebebiyle birçok MAHALLÎ BİLGİ, DEĞER, LEZZET ve yerelliğe ait unsurlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, varış noktalarında tatilleri süresince YERELİ YAŞAMAK, YEREL LEZZETLERİ TATMAK, YEREL BİLGİLERİ (SÖYLENCELERİ, MİTLERİ vb...) öğrenmek istiyor. Bu talebin karşılanması için yerel bilgi ve değerlerin yaşatılması, stratejik olarak özel öneme sahiptir. Şehirlerimizin bu anlamda yapabilecekleri çok şey var.
1. Gastronomi turizmi konusunda şehrin yol haritası,
2. Yemek pişirme atölye çalışmaları ya da kursları düzenlenmesi, film-viral videolar gibi araçlarla şehrin yemek kültürünün tanıtılması,
3. Şehrin konaklama sektörünün menülerinde geleneksel yemeklere daha çok yer vermeleri,
4. Mutfak kültürü konusunda akademik veya akademik olmayan yayınların toplanması ve literatür taraması,
5. Şehrin mimarisi, kullanılan mekânların tasarımı, kullanılan müzik, yerli ya da yabancı turistlerin yemekle kurduğu duygusal bağın dikkate alınması,
6. Turizm personeline gastronomi hakkında ilgili eğitimler verilmesi,
7. Gastronomi turizmi anlamında bilinç farkındalığı oluşturulma.
Elbette bu çalışmalar için hepsinden öte mahallî yönetimlerin başları vali ve belediye başkanlarının bu anlamda vizyonlarının geliştirilmesi. Ülkemizde korkarım yeterli sayıda aklı eren vizyon sahibi vali ya da belediye başkanı görmekte zorlanıyoruz. Ülkenin mevcut durumunun ve önceliklerinin elbette herkes farkındadır. Fakat GASTRONOMİ çalışmaları artık sadece yeme içme, kültür çalışmaları değildir. En çok da şimdilerde ihtiyaç duyduğumuz İSTİHDAM, EKONOMİ, TARIM, TİCARET ve en önemlisi büyük şehirlere GÖÇ ve AİDİYET DUYGUSU gibi en zorlandığımız konularda GASTRONOMİ, önemli kazanımlar ve fırsatların açılmayı bekleyen kapısıdır.

  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/adnan-sahin/613876.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT