BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakları...

Hasan Yavaş
Facebook
Her Müslümanın, komşularına, hocalarına, öğrencilerine, ailesine, emrinde olanlara, devlete, bütün vatandaşlara, dini ve milleti başka olanlara karşı görevleri vardır...
 
 
Müslümanın üç çeşit görevi vardır: Birincisi, şahsi görevidir. Her Müslüman, kendini iyi yetiştirmesi, sıhhatli, edepli, iyi huylu olması, ibadetlerini yapması, ilim ve güzel ahlak öğrenmesi, helal lokma kazanmak için çalışması şahsi görevidir. İkincisi, aile içindeki görevidir. Eşine, ana-babasına, çocuklarına, kardeşlerine olan haklarını yerine getirmesi aile içindeki görevlerindendir. Üçüncüsü de, toplumdaki görevidir. Komşularına, hocalarına, öğrencilerine, ailesine, emrinde olanlara, hükûmete ve devlete, bütün vatandaşlara, dini ve milleti başka olanlara karşı görevleridir. Herkese iyilik etmesi, eli ile, dili ile kimseyi incitmemesi, kimseye zarar vermemesi, hıyanet etmemesi, herkese faydalı olması, devlete, kanunlara karşı isyan etmemesi, herkesin hakkını ödemesi toplumdaki görevlerindendir.
İslamiyet, kul hakları üzerinde çok durmaktadır. Herhangi bir müminin, başka  müminler üzerinde yedi hakkı bulunduğunu haber vermiştir. Bunlar; davetine gitmek, hasta olunca ziyaretine gitmek, cenazesine gitmek, nasihat etmek, selam vermek, bir zalimin elinden kurtarmak, aksırdığında (Elhamdülillah) deyince, (Yerhamükellah) diyerek dua etmek gibi haklardır. Peygamber efendimiz buyurdular ki; (Bir Müslümanın, Müslüman üzerinde beş hakkı vardır:
1. Karşılaşınca, selam vermek. 2. Davet edince, davetine gitmek. 3. Nasihat isterse, yardımcı olmak. 4. Aksırıp Elhamdülillah derse, Yerhamükellah demek. 5. Hastalanırsa ziyaretine, ölürse cenazesine gitmek.) [Buhârî]
Müslümanın, diğer Müslümanlara yapılacağı iyiliklerin en büyüklerinden biri de onlara selam vermektir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Allahü teâlâya yemin ederim ki, mümin olmadıkça Cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size bir amel bildireyim onunla birbirinizi seversiniz: Aranızda selamı yayınız!) [Müslim]
Selam vermek sünnet, almak farzdır. Selam almayan Müslümana melekler çok hayret eder. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Selam verip müsafeha eden iki Müslümanın arasına yüz rahmet iner. Bunun doksanı, önce selam verip elini uzatana, onu ise ötekine verilir.) [Bezzar]
Müslüman, aksırınca (Elhamdülillah) demeli, bunu duyan diğer Müslüman da, (Yerhamükallah) demeli. (Allah sana rahmet etsin) demektir. Üçüncü biri varsa, o da  (Yehdînâ ve yehdîkümullah) demelidir. Bu da, (Allah bize ve size hidayet versin!) demektir. Üçüncü bir kimse yoksa, aksıran cevap olarak aynı şeyi söylemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Aksırınca "Elhamdülillah" diyen göz ağrısı görmez.) [Taberânî] [Konuya haftaya devam edilecektir]
 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
598419 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/598419.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Reklamı Geç
KAPAT