BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kurban, Allah'ın rızasına kavuşmaya vesîledir...

Hasan Yavaş
Facebook
Kurban, Allah yolunda mal ile yapılan bir fedakârlıktır. Fakir ve muhtaçları sevindirerek, Onun rızasına kavuşmak için bir vesiledir...
 
Bugün Kurban Bayramıdır. Okuyucularımızın ve bütün Müslüman kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyor ve bu mübarek günlerin, Rabbimizin rızasına kavuşmamıza vesile olmasını Cenâb-ı Haktan niyaz ediyorum.  
Kurban, Allahü teâlâya yakın olmak, Onun rızasına, sevgisine kavuşmaktır. Bayram da, sevinç ve neşedir. Bizi Allahü teâlâya yakınlaştıracak amellerin hepsi çok kıymetlidir. Cenab-ı Hak Kur’ân-ı kerîmde, Mâide sûresinin 35. âyet-i kerîmesinde mealen, (Allahü teâlânın rızasına sebep olacak, Onun muhabbetini, rızasını size kazandıracak her türlü faydalı amelleri, işleri arayınız. Allahü teâlânın rızasına götürecek fırsatları, vesileleri iyi değerlendiriniz) buyuruyor.
İnsanı, Allahü teâlâya yaklaştıracak ibadet ve ameller ile (tevessül) etmek, ilâhî bir emirdir. Onun sevdiği ve beğendiği insanlar, mekânlar ve zamanlar vardır. Allahü teâlânın sevdiği ameller, işler bellidir. Cenâb-ı Hak onları, sevdiği kullar vasıtasıyla, Peygamberleri vasıtasıyla bütün insanlara haber vermiştir. Namaz, oruç, zekât ve hac ibadetleri ile birlikte kurban kesmek, fakir ve muhtaç kimselere yardım etmek, bütün insanlarla birlikte hayvanlara bile şefkat ve merhametle muamele etmek, onların ihtiyaçlarını gidermek de, insanı Allahü teâlânın rızasına kavuşturacak işlerdir.
İnsanı, Allahü teâlânın rızasına götürecek “rızâ-i bârî”ye kavuşturacak hayırlı işlere yapışmaya (tevessül) denir. Onlara sarılmak, onları kurtuluşumuz için bir vesîle olarak bilmek lâzımdır. İnsan, Allahü teâlânın rızasına ulaştıracak vesîleleri aramak için daima hayırlı, iyi olan kişilerle beraber olmalı, Onların sohbetinde bulunmalı, onların yolunda olmalıdır ki, Cenâb-ı Hakkın rızasına ulaşabilsin, erişebilsin.  
Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı kerîmde, (Allah yolunda cihat ediniz) buyuruyor. Nefsimizle, düşmanla cihadı emrediyor. Allahü teâlânın rızasına uygun işler yapmak hususunda karşınıza çıkacak engelleri aşmaya çalışınız, onları aşınız buyuruyor. Cihat ile Hak yolunda, Allah yolunda cihat ederek, Cenab-ı Hak’kın rızasını arayınız ve işte bu suretle umulur ki, böylelikle felâha, kurtuluşa ermiş olursunuz.
Cenâb-ı zül-celâl hazretleri kullarına evvela “takvâ”’yı emrediyor. Sonra “vesîle” arayınız buyuruyor. Ondan sonra da, Cenâb-ı Hak’kın yolunda “cihat” etmeyi, gerekirse mal ve can ile Allah yolunda fedakârlıkta bulunmayı bize emrediyor. İşte bunun sonunda da insanlar için ancak, kurtuluş ve felâh söz konusu olabiliyor.
(Kurban) da, Allah yolunda mal ile yapılan bir fedakârlıktır. Fakir ve muhtaçları sevindirerek, Onun rızasına kavuşmak için bir vesiledir...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
603805 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/603805.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT