BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Gençlerimizin sıcak aile yuvası: İHLAS VAKFI YURTLARI

Hasan Yavaş
Facebook
İslam medeniyet tarihinin başından günümüze kadar Vakıfların kurduğu öğrenci yurtları, eğitim çağındaki öğrenciler için sıcak  bir aile yuvası vazifesini görmüştür...
 
Vakıf, malı-mülkü ile birlikte ruhunu ve gönlünü, sırf Allah’ın rızasını kazanmak için Onun razı olduğu bir hizmete tahsis etmektir. Bizim medeniyetimizde, hayırseverlerin kurduğu vakıflar, büyük hizmetlerin başarılmasında ve halkımızın  birbiriyle gönül bağı kurup kaynaşmasında bir çimento vazifesini görmüştür. Türk-İslam tarihinde vakıflar, din ve inanç farkı gözetmeksizin bütün insanlara ve hatta hayvanlara bile hayır ve iyilik yapmakta bir yarış ortamının  doğmasına sebep olmuştur. 
İslam medeniyet tarihinin başından günümüze kadar Vakıfların kurduğu öğrenci yurtları da, eğitim çağındaki öğrenciler için sıcak  bir aile yuvası vazifesini görmüştür. Peygamberimizin zamanında fakirler için ilk öğrenici yurdu, Eshab-ı suffenin barındığı Mescid-i Nebînin bir köşesidir. Tahsil çağında, ailesinden ayrı ve uzak bir ortamda kalan Öğrenciler için yurtlar, hem sıcak bir ev ve hem  de okul ve cami demektir. Birçok sosyal ihtiyaçlarını orada karşılayabileceği bir mekandır. Yemek ve barınmanın yanında ayrı bir huzur ortamı oluşmakta ve orada çeşitli dostluklar kurulmaktadır.
Türkiye gazetesinin kurucusu Merhum Enver Ören Ağabey, fakir bir ailenin çocuğu olarak tahsil hayatına başladığından, ülkemiz için gerçekleştirdiği büyük hizmetlerin yanında, bir de  İhlas Vakfını kurmuştu. Dava arkadaşları ile birlikte kurduğu bu Vakfın kurup işlettiği Öğrenci Yurtlarının sayısı, yurt içinde ve dışında olmak üzere 40’a ulaşmış bulunmaktadır. 1975 yılından beri devam eden bu hizmetler sayesinde, onbinlerce gencin yüksek tahsil yapmasına vesile olunmuştur.  Kamu yararına vakıf statüsüne de kavuşmuş olan İhlas Vakfı, vergi muafiyetine de tâbi olduğundan hayırsever vatandaşlarımızın bu vakfa yaptığı bağışlar vergiden muaftır.
İhlas Vakfının gayesi, "…Öğrenciler için yurtlar açmak, yiyecek, giyecek ve yatacak yerler temin etmek, Türk dünyasından gelen öğrencilere burslar vermek…”  şeklinde vakıf senedinde  ifade edilmektedir.
Yarım asırdan beri bu hizmetlerine aralıksız devam eden  İhlas Vakfı, belirlediği bu hedef ve gayesinde büyük bir başarı sağlamıştır. Ülkemizdeki fakir öğrencilerin yanı sıra, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Bosna-Hersek, Kırım, Doğu Türkistan, Moğolistan, Tataristan ve diğer Türk toplulukları ile Afrika’dan gelen binlerce talebeye hizmet vermektedir.
İhlas Vakfı yetkilileri de, şu açıklamayı yapmaktadırlar: “Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin her türlü barınma, yeme ve içme ihtiyaçları ile birlikte, eğitimde başarılı olmaları için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamaktadır. Yurtlarımızda internet, ders çalışma ve etüd odaları, kütüphane, revir, kantin ve kafeterya bulunmaktadır. Aynı zamanda haftanın belli günlerinde, mesleğinde uzmanlaşmış öğretim üyeleri konferans vermekte, millî ve mânevî değerlerle mücehhez, kültürlü, dünyadaki teknolojik gelişmelere vâkıf öğrenciler yetiştirilmektedir.”
İhlas Vakfı, işlettiği yurtlarında kalan  öğrencilerle birlikte diğer muhtaç ve fakir kimselere ve Türk dünyasından gelen öğrencilere verdiği hizmetlere iştirak etmek isteyen hayırseverlerden, nakdî ve aynî bağışlarının yanında  KURBAN BAĞIŞI da talep etmektedir. Bu hayırlı hizmetlerden hâsıl olan sevaba, hayırsever vatandaşlarımızın da ortak olmasını istiyorlar. İslâmî usullere uygun olarak kesimlerini yaptırmak istediğiniz  kurbanlarınız için vekalet kabul edilmektedir.
İrtibat Telefonu: +90 212. 451 49 00 (Vakıf Genel Merkezi)
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
609117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/609117.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT