BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Sünnete uygun ezân okurken nelere dikkat etmelidir?

Hasan Yavaş
Facebook
Ezân, namaz vakitlerini bilen ve İslama uygun yaşayan, erkek ve sâlih bir Müslüman tarafından okunmalıdır. 
 
Dinde tahrif hareketleri -26-
1. İslâmiyetin emrettiği (Ezân-ı Muhammedî), sâlih Müslümanın sesine denir. Ezân, namaz vakitlerini bilen ve İslama uygun yaşayan, erkek ve sâlih bir Müslüman tarafından okunmalıdır. Kadınların ezân ve ikâmet okuması mekruhtur. Çünkü, seslerini yükseltmeleri harâmdır. Ezân, başkalarına vakti bildirmek için, yüksekte okunur. Hazır olan cemaat için veya kendi için olan ezân ve ikâmet yerde okunur.
2. Türkçe tercümesini okumak, ezân olmaz. Mânâsı anlaşılsa da, Fârisî ve başka dillerle okunmaz. Ezân, belli olan Arapça kelimeleri sırası ile okumaktır.
3. Mahalle mescidinde, yüksek yerde okuması sünnettir. Sesini yükseltmesi lâzımdır. Fakat çok bağırmak için, kendini zorlamamalıdır.
4. (Tenvîr-ül-ezhân)da diyor ki: (Ezânı oturarak okumak tahrîmen mekrûhtur. Ayakta okunması tevâtür ile anlaşılmıştır. Ezânı vaktinden evvel okumak sahîh değildir ve büyük günahtır. Vakit girmeden önce okunan ezân ve ikâmet, vakit girince tekrar okunur.
5. Ezân okunurken, hareke veya harf katacak veya harfleri uzatacak şekilde tegannî yapmak ve böyle okunan ezânı ve Kur’ân-ı kerîmi dinlemek câiz değildir.
6. (Medâric-ünnübüvve) ve (Tahtâvî) kitaplarında, minârelerde ışık yakmanın, Mecûsîlere benzediğini, bidat olduğunu bildiriyor. Buradan, namaz vaktini bildirmek için minârede ışık yakmanın büyük günâh olduğu anlaşılmaktadır.
7. (Fetâvâ-yı Hindiyye) beşinci cild, 322. sayfada diyor ki: (Sesi, mahalleye duyurmak için, minâre yapmak câizdir. Buna lüzûm yoksa, câiz değildir.) Hoparlörün câiz olmadığı buradan da anlaşılmaktadır.
8. (İbni Âbidîn)de ve (Ukûd-üd-dürriyye)de diyor ki: (Minârede ve cuma hutbesi okunacağı zaman, birkaç müezzinin birlikte ezân okumalarına (Ezân-ı Cavk) denir. Sesin çoğalması için, bir ağızdan okumaları, mütevâris olduğu için, yani asırlardan beri yapıldığı için, sünnet-i hasenedir, câizdir. Müslümanların beğendiğini Allahü teâlâ da beğenir.) (Berîka)da, 94'üncü sayfasında diyor ki: (Müslümânların güzel demeleri, müctehidlerin güzel demeleridir. Müctehid olmayanların beğenip beğenmemelerinin kıymeti yoktur.) 
9. İslâmın hiçbir döneminde, gramofan, teyp, radyo ve hoparlör gibi âletlerle Kur’ân-ı kerîm ve ezân, okunmamış ve namaz kılınmamıştır. Çünkü böyle okunan ezânı ve Kur’ân-ı kerîmi işitenler, bunlara benzeyen başka sesi işitmiş olurlar. Resûlullah efendimizin  sünnet-i seniyyesine uygun olmayan bir şekilde hoparlörle ve merkezî radyo-link sistemi ile ezân ve kâmet okumak, İslamda çirkin bir bidattir. Sâlihlerin, iman ve İslam bilgilerine vâkıf, harama ve helale dikkat eden hakiki Müslümanların gönüllerini ve kulaklarını rahatsız etmekte ve çevrede aşırı ses kirliliğine de sebep olmaktadır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
612184 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/612184.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT