BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Dertlerden ve belâlardan kurtulmanın çareleri...

Hasan Yavaş
Facebook
Hasta olan kimse, ilaç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka nezretmeli ve sık sık sadaka vermelidir...
 
 
Sabır, dua ve istiğfâr -5-
Allahü teâlânın âdeti şöyledir ki, her şeyi bir sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak lâzımdır. Her şeyin yaratılmasında müşterek olan manevî sebep, sadaka vermek, yetmiş kerre (Estağfirullah min külli mâ kerihallah) duasını okumaktır. Bu iki manevî sebep, maddî sebepleri bulmaya da yardım eder.
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” (Allahü teâlâ, her hastalığın ilacını yaratmıştır. Yalnız, ölüme çare yoktur) ve (Hastalıkların başı, çok yemektir. İlaçların başı, perhizdir) ve (Hastalarınızı, sadaka vererek tedâvî ediniz!) buyurdu.
İnsan hasta olmamaya dikkat etmelidir. Bunun için de, İslâmiyete uygun yaşamak lâzımdır. İslâmiyete uymakta gevşek davranarak, hasta olan kimse, ilaç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka nezretmeli ve sık sık sadaka vermelidir.
(Tefsîr-i Mazherî) sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Talâk) sûresinin üçüncü âyetinin tefsîrinde buyuruyor ki: 
"İmâm-ı Rabbânî (rahmetullahi teâlâ aleyh), din ve dünya zararlarından kurtulmak için, her gün beş yüz kerre (Lâ havle velâ kuvvete illâ billah) okurdu. Buna (Kelime-i temcîd) denir. Okumaya başlarken ve okuduktan sonra da yüzer kerre (Salevât) okurdu. Hadîs-i şerîfte, (Allahü teâlânın bir nimet vermesini ve bunun devamlı olmasını isteyen, [Lâ havle velâ kuvvete illâ billah] çok okusun!) buyuruldu. (Sahîhayn)daki hadîs-i şerîfte, (Bu, Cennet hazînelerinden bir hazînedir!) buyuruldu. Yine bir hadîs-i şerîfte de, (Lâ havle velâ kuvvete okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafîfi, hemmdir) buyuruldu. Hemm, gam, hüzün, sıkıntı demektir.”
Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Yûnus aleyhisselâm balığın karnında, Enbiyâ sûresinin 87. âyetini söyleyerek dua etti. [Duasını kabûl eyledi ve kıyâmete kadar bunu okuyan müminlerin dualarını kabûl edeceğini bildirdi.] Bir Müslüman, bu âyet-i kerîmeyi okuyup dua edince, Allahü teâlâ duasını muhakkak kabûl eder). 
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Bir hasta, [lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn] kırk defa okursa, şehit olarak vefat eder. Şifâ bulursa bütün günahları affolur.) Bu dua, Enbiyâ sûresinin 87. âyetidir.
(Tergîb-üs-salât), kitabında yazılı hadîs-i şerîfte, (Sabah, kalkınca, üç kerre [Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’asmihî şey’ün fil-erdı velâ fissemâi ve hüvessemî’ul’alîm] okuyana akşama kadar, hiç dert, belâ gelmez) buyuruldu.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613926 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/613926.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT