BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Tövbe etmek, duaların kabulüne vesile olur...

Hasan Yavaş
Facebook
Bir kimse tövbe ve istigfâr eder ve şartlarını yaparsa, her geçtiği sokak ve her oturduğu yer iftihâr eder...
 
 Sabır, dua ve istigfar -7-
Allahü teâlâ birçok âyet-i kerîmede, (Beni çok zikir edin) ve [İzâ câe] sûresinde, (Bana istiğfâr edin. Dualarınızı kabul eder, günahlarınızı affederim) buyuruldu. Görülüyor ki, Allahü teâlâ, çok istiğfâr edilmesini emrediyor. Bunun için, Muhammed Ma’sûm hazretleri, ikinci cild, 80. Mektubunda buyuruyor ki: 
“Bu emre uyarak, her namazdan sonra, üç kere istiğfâr duası okuyorum ve 67 defa (Estağfirullah) diyorum. İstiğfâr duası, (Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh)dir. Siz de bunu çok okuyunuz! Her birini söylerken, manasını, (Beni affet Allahım) olarak düşünmelidir. Okuyanı ve yanındakileri, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır.”
Şeyhülislâm Ahmed Nâmıkî Câmî hazretleri, (Miftâh-ün-necât) kitâbında buyuruyor ki: 
Bir kimse tövbe ve istigfâr eder ve şartlarını yaparsa, her geçtiği sokak ve her oturduğu yer iftihâr eder. Ay, güneş ve yıldızlar, onun için dua eder. Kabri cennet bahçesi olur. Böyle tövbe nasip olmayan kimse, böyle tövbe yapanlarla beraber olmalıdır. Hadîs-i şerîfte (İbâdetlerin en kıymetlisi, evliyâyı sevmektir) buyuruldu. Tövbe kalp ile olur. İstiğfâr söylemekle olur.
Ey kardeşim! Namaz ve Kur’ân-ı kerim okumak gibi bir ibadet ve tâatin sonunda, (Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn. Essalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecma’în) diyerek hamd ve salevât söyledikten sonra  şöyle dua etmeye devam etmelidir:  
Yâ Rabbî! Kıldığım namazı, yaptığım ibadet ve tâatimi kusurları ile beraber kabul eyle! Âhir ve âkıbetimi hayreyle. Son nefesimde Kelime-i tevhîd söylememi nasip eyle. Beni, ana-babamı ve hocamı, ölmüş ve hayatta olan bütün müminleri hesap gününde af ve mağfiret eyle!
Yâ Rabbî! Beni, şeytan şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmâremin şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, helâl ve hayırlı rızıklar ihsan eyle!
Yâ Rabbî! Ehl-i İslâma selâmet ihsân eyle! İslam düşmanlarını kahr ve perîşân eyle! Kâfirlerle cihâd etmekte olan Müslümanlara imdâd-i ilâhiyyen ile imdâd eyle!
Yâ Rabbî! Müslümanları, memleketimizi ve bütün âlem-i İslâmı, kahtu galâdan [yoksulluktan ve pahalılıktan], tâûn u belâdan [vebâ ve diğer sârî hastalıklardan], şemâtet-i a’dâdan [düşmanların sevinmesine sebep olacak her türlü musîbetten] muhafaza eyle!
Yâ Rabbî! Hânelerinde ve hastanelerde yatan hastalarımıza şifâ, dertli olanlarımıza devâ ihsân eyle! Senden sıhhat, âfiyet, emânete riâyet ve güzel huylu olmayı ve kadere râzı olmayı talep ediyorum. 
Yâ Rabbî! Anama, babama ve evlatlarıma ve akraba ve ahbâbıma ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsn-i hulk, akl-ı selîm ve sıhhat ve âfiyet, rüşd ü hidâyet ve istikâmet ihsân eyle. Âmin!
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614139 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/614139.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT