BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Günah işleyen hemen tevbe ve istiğfar yapmalıdır!

Hasan Yavaş
Facebook
Günahtan hemen sonra tevbe etmek farzdır. Tevbeyi geciktirmek de büyük günahtır. Bunun için de, ayrıca tevbe etmek gerekir.
 
Sabır, istiğfar ve dua -10-
İstiğfar etmek, kısaca (estağfirullah) demek olup, mânası, (Beni affet Allahım) demektir. Tevbe, haram-günah işledikten sonra, pişman olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Tevbe, günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır.) [İmam-ı Ahmed]
Günahtan hemen sonra tevbe etmek farzdır. Tevbeyi geciktirmek de büyük günahtır. Bunun için de, ayrıca tevbe etmek gerekir. Kur'ân-ı kerîmde mealen buyuruluyor ki: 
(Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever.) [Bekara 222]
(Allah’a tevbe-i nasûh yapınız!) [Tahrîm 8]
Nasûh kelimesine 23 mana verilmiştir. Bunlardan en meşhuru günahlara pişman olup, istiğfar etmek ve bir daha işlememeye karar vermektir. Nasûh tevbesinin ne olduğunu soran kimseye, Peygamber Efendimiz buyurdu ki: (Tevbe-i nasûh, günahkârın işlediği günahtan pişman olması, Allah’tan mağfiret dilemesi, bir daha böyle bir günah işlememesi demektir.) [Beyhekî]
İstiğfarın fazileti çok fazladır. Kur'an-ı kerimde Allahü teâlâ  buyuruluyor ki: (İstiğfar okuyunuz! İmdadınıza yetişirim.) [Hûd 52]
Hadîs-i şerîflerde de buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ, günah işleyip pişman olanı, istiğfar etmeden önce affeder.) [Taberanî]
(Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz. Büyük günahlara istiğfar edilirse büyük kalmaz.) [Deylemî]
(İstiğfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz.) [Tirmizî]
(Günde 70 defa istiğfar edenin, 700 günahı affolur.) [Beyhekî]
(İstiğfara devam edeni, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır.) [Nesâî]
(Bir mümin günah işleyince, melek üç saat bekler, eğer o kimse istiğfar ederse, o günahı yazmaz.) [Hakim]
(Derdinizi ve devasını bildireyim. Derdiniz, günahlar, devası da istiğfardır.) [Hakim]
(Herkes günah işler. Fakat günahkârların en iyisi tevbe edendir.) [Hakîm]
(Günahına pişman olup abdest alıp, namaz kılanı ve günahı için istiğfar edeni, Allahü teâlâ affeder.) [Nesaî]
(Kıyamette, amel defterinde çok istiğfar bulunana müjdeler olsun!) [Beyhekî]
Ehl-i sünnet itikadında olmak, kul haklarını ve kazaya kalan farzlarını ödemek ve haramlardan vazgeçmek şartı ile cuma günü sabah namazından önce, aşağıdaki duayı okuyanın bütün günahlarının affedileceği hadîs-i şerîfle bildirildi. Dua şudur: (Estağfirullahel-azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh.) [Râmûz]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/614437.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT