BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Müslüman, din kardeşinin cenazesinde bulunmalıdır

Hasan Yavaş
Facebook
 
 
Bir Müslümanın öldüğünü haber alan her Müslümanın, onun cenazesinde bulunması farz-ı kifâyedir ve kul haklarındandır.
 
Müslümanların hakları -5-              
Ölüm, her insanın başına muhakkak gelecek bir mukadderâttır. Ondan kaçmak ve kurtulmak mümkün değildir. Bunun için ölüme daima hazır olmalı ve kendimizi her an hesaba çekmeliyiz. 
Sevgili Peygamberimiz, (Ölmeden evvel ölünüz. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz!) buyurdular. Bir Müslümanın öldüğünü haber alan her Müslümanın, onun cenazesinde bulunması farz-ı kifâyedir ve kul haklarındandır. Yani hiç kimse bulunmazsa, bütün Müslümanlar günah işlemiş olur. Ölüm haberini işiten bir Müslümanın nasıl davranacağını, Peygamber Efendimiz şöyle bildirdiler: (Bir Müslümanın ölümünü duyunca "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn" [Elbette biz, Allahü teâlânın kuluyuz, ölümden sonra dirilerek yine Ona döneceğiz] dedikten sonra, "Yâ Rabbî onu sâlihlerin arasına kat, rahmetine eriştir, çoluk çocuğuna iyilikler ihsan et, bizi de onu da mağfiret et!" diye dua edin!) 
Müslümanın ölümü haber alındıktan sonra, sırası ile şu işler yapılmalıdır: 
1. İlk önce, ölümün gerçekleştiğini tespit ve tevsik etmek için, belediye ve diğer yetkili kurumların tayin ettiği bir doktordan “Ölüm Raporu” alınmalıdır. 
2. Arkasından, defin işlemini gerçekleştirebilmek için Mezarlıklar Müdürlüğüne müracaat ederek “Defin Ruhsatı” alınmalıdır. 
3. Bu kanunî işlemlerin tamamlanmasından sonra, ehlini bulup cenazeyi yıkamalı, kefenlemeli ve bir tabut ile “Musalla Taşı” üzerine koyup, velisi veya tayin edeceği sâlih bir Müslüman tarafından cenaze namazı kılınmalıdır. İntihar etmek çok büyük günah ise de, intihar eden kâfir olmadığı için de cenaze namazı kılınır.
Namazdan önce, akraba ve arkadaşlarından helallik istenmeli ve varsa kul borçları ödenmelidir. Cenaze namazında cemaatin çok olması iyidir. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
(Kırk Müslüman, bir Müslümanın namazını kılarsa, Allahü teâlâ, ölü için yaptıkları duayı kabul eder.) [Müslim]
(Bir Müslüman ölür de, üç saflık Müslüman bir cemaat, namazını kılarsa, o kimse, Cennete girmeye hak kazanır.) [Tirmîzî]
4. Cenaze namazının kılınmasından sonra, defin için izin alınan bir kabir yerine defnedilirken, KadrKâfirûnNasrİhlâsFelakNâs ve Fâtiha sûreleri ile Bekara sûresinin başını ve sonunu okuyup, ölü için dua ve istiğfar etmek müstehabdır, sevabı çoktur.
5. Defin için kabristana gelen Müslümanlar dağılmadan, ölenin kabri başında (Telkîn) okumak da sünnettir. Telkîn, ölene selam verdikten sonra kabirde sorulacak sualleri ve cevaplarını ona hatırlatmak, af ve mağfireti için Allahü teâlâya dua etmektir.
Müslümanlar, ölen bir din kardeşi için yapılacak bu vazifeleri asla ihmal etmemelidir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
616166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/616166.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT