BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yılbaşı öncesinde askerliği saydırsak mı, saydırmasak mı?..

İsa Karakaş
Facebook

Bir kaç gün sonra yeni yıla girmiş olacağız. Yeni yıl gelmeden çok sayıda okuyucumuz "askerliği saydırsak mı, saydırmasak mı?" sorularını yöneltmektedir. Keza daha ucuza askerlik borçlanması için birkaç gün kaldı. Emeklilikte erkekler için askerlik borçlanması uygulanması büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Askerlik borçlanması emeklilikte bazen avantaj sağlamakta iken bazen de tam tersine dezavantaj sağlamaktadır.
Askerlik borçlanması da diğer hizmet borçlanmaları gibi cari asgari ücrete endekslendiğinden asgari ücret artışına bağlı olarak borçlanma maliyeti değişmektedir. Hâl böyle olunca yılbaşından önce SGK askerlik borçlanması yapanlar yılbaşından sonra asgari ücrette yapılan artışı oranında daha ucuz maliyetle bu işi halletmiş olmaktadır.

Askerlik borçlanması ne kadar?

01.01.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında, aylık kazanç alt sınırı (brüt asgari ücrettir): 2.558,40 TL’dir. Aylık kazanç üst sınırı ise: 19.188,00 TL’dir. Buna göre askerlik için SGK’ya borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;
Alt sınırı: 85,28 TLx%32=27,29
Üst sınırı: 639.60 TLx%32=204,67 TL, esas alınmaktadır. Askerlik borçlanması yapacak kişi bu rakamlar arasında askerlik süresine göre bu süresinin belirli bir bölümünü veya tamamını borçlanarak hizmet kazanabilmektedir. Kazanılan hizmet emeklilikte çalışılmış gibi değerlendirilmektedir.
2019/Aralık ayında bir yıllık askerlik borçlanması için ödenecek para tutarı en az 9 bin 824 TL’dir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2020 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi çalışmaları hâlen devam ediyor. Asgari ücretle ilgili üç büyük işçi konfederasyonu asgari ücretin net tutarının 2.029,40 TL’den en az  2.578,00 TL’ye kadar yükseltilmesini talep etmektedir.
2020/Ocak ayına bırakılırsa brüt asgari ücret artışı oranında bu rakam da artacaktır. Mesela %20’lik bir artış olursa bu rakam da aynı oranda artacaktır.
Lafın özü askerlik borçlanmasını 9 gün sonra yani 1 Ocak 2020 günü ve sonrası yapacak olanlar asgari ücret artış oranında daha fazla maliyete katlanacaktır.

Emeklilikte avantaj sağlayacak askerlik borçlanması

Askerlik yapmış olan herkesin bu görevde geçirdiği sürelerini SGK’dan borçlanma imkânı bulunuyor.
Emeklilik başvurusundan önce olmak kaydıyla askerlik borçlanması, istenildiği zaman yapılabilir. Ancak askerlik borçlanması, her zaman avantaj sağlamayabilir. Yapılan her askerlik borçlanması daha erken emeklilik anlamına gelmiyor.
Askere gitmeden önce herhangi bir kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Tarım Bağ-Kur, Tarım SSK, Banka ve TOBB Sandıkları…) sigorta başlangıcı olanların yapacakları askerlik borçlanmasının emeklilik için gereken yaşı düşürmesi söz konusu değil.
Bu durumda yapılacak askerlik borçlanması sadece prim gün sayısını artıracak. Kişi askerliğini sigorta başlangıcından önce yapmış ise sigorta yönünden işe girişi borçlandığı askerlik süresi kadar geriye gidiyor.
Özellikle 2000 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar için bu durum söz konusu. Böylece emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve daha erken emekli olmak söz konusu olabiliyor.    

Askerlik borçlanmasının faydalı olmadığı durumlar

Kişinin yeterli prim gün sayısı varsa ve askerlik borçlanması emeklilik yaşını düşürmüyorsa askerlik borçlanmasının emekliliğine pek faydası olmayacak.
Bu durumda 2008 yılı ve sonrası dönemlerle ilgili asgari ücret üzerinden askerlik borçlanması yapanlar, emeklilik aylıklarının artması bir yana düşmesine bile neden olabilir.
Ancak özellikle  2008 öncesi hele de 2000 yılı öncesi döneme ait olmak üzere daha yüksek prime esas kazanç üzerinden yapılacak borçlanmalar bazı durumlarda emeklilik aylığının yüksek bağlanmasında belirli bir oranda da olsa avantaj sağlamaktadır.
Diğer yandan kamuda çalışan işçilerin askerlik borçlanması kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaktadır.

Gerektiği kadar borçlanmak mümkün

Askerlik borçlanmasında tüm askerlik süresi kadar borçlanma yapmak zorunlu değil. Gereken süre kadar askerlik borçlanması yapılabilir.
Örneğin 18 ay askerlik yapan bir kişi bu sürenin sadece 10 ayını, 8 ayını ya da dilediği kadarını borçlanabilir.
Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olanlar askerlik esnasında Bağ-Kur’lulukları kesintisiz devam edenler  askerlik borçlanması yapamazlar. Ancak askerlik öncesi ve askerlik esnasında Bağ-Kur’luluklarını sona erdirmişler ise sadece o boşluk için borçlanabilirler.
              ***
“Kelebek bir kez kanatlandı mı, bir daha asla tırtıl hâline dönmez.” Colin Wilson

  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
611379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/611379.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT