BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İşveren ve emeklilere yönelik yeni pandemi kolaylıkları

İsa Karakaş
Facebook
 
Koronavirüs salgını zengin-fakir, yönetici-halk, ünlü-ünsüz ayrımı yapmadan tüm dünya için halen kâbus.  En son ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Hâl böyle iken tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hükûmet ile tüm kurumlar sürekli yeni tedbirler almakta ve bu tedbirleri güncellemektedir.
Toplumun tamamına en geniş ölçekte hizmet vermesi nedeniyle SGK da devamlı yeni tedbirler almakta ve bu tedbirleri güncellemektedir.
 
İŞVERENLERE VE BORÇLULARA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER
 
SGK koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını engellemek, hizmet sunulan vata SGK koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını engellemek, hizmet sunulan vatandaşlarımızı ve çalışanlarımızı korumak adına alınan kurumsal tedbirler daha önceden “Koronavirüs (COVID-19) Kapsamındaki Tedbirler” konulu yazı ile nisan ayında duyurmuştu. Ülkemizde 01.06.2020 tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmesi üzerine daha önce alınan bu tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması öngörülüyordu. Ancak pandeminin etkilerinin devam etmesi nedeniyle 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılmaya başlanılması  SGK tarafından talimatlandırılan;
  • Zaman aşımına girme riski bulunanlar hariç olmak üzere idari para cezalarına ilişkin işlemler ile
  •  Henüz icraya intikal ettirilmeyen SGK alacakları ile ilgili borç bildirimi işlemleri, ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.
 
ENGELLİ EMEKLİLERE YÖNELİK İŞLEMLERİ
 
Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol muayene tarihi 01/02/2020 tarihi sonrasında olanların bu raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edilmesi nedeniyle bu kapsamdaki sigortalıların sağlık kuruluşlarına yönlendirilmemesini teminen SGK tarafından kontrol muayene tarihleri öncelikle 30/06/2020 tarihine ötelenmiş, daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından 08/06/2020 tarihi itibarıyla kontrol muayene işlemlerine başlanacağının bildirilmesi üzerine sağlık hizmet sunucularına sevk edilmeye başlanmış ise de sigortalı ve hak sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesi adına bilgilendirme süresi de dikkate alınarak kontrol muayene tarihleri yeniden 08/09/2020 tarihine kadar ertelenmişti. Bu itibarla, sağlık hizmet sunucularına belirli bir süre sevk yapılamayıp 2020/Haziran ayı itibarıyla sevklerin başlaması ile sağlık kurullarının düzenlediği raporların SGK’ya ulaşması sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesinin ortaya çıkardığı birikinti de dikkate alınarak sigortalıların mağduriyetlerinin engellenmesi ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açılmaması adına yapılacak işlemleri SGK tarafından yeniden açıklandı. Buna göre yapılacak işlemler aşağıda izah edilmiştir.
 
YAPILACAK İŞLEMLER
 
Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından engellilik derecesi tespiti yapılırken kontrol muayene tarihi konulanların,
Vergi indirim hakkını elde etmeleri nedeniyle taraflarına yaşlılık aylığı bağlananların hastanelerden aldıkları sağlık kurulu raporlarında yer alan klinik muayene bulguları, sakatlık bulguları ve teşhislerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde kurumumuza usulüne uygun yapılan ihbar veya şikâyetler sonucunda engellilik oranlarıyla ilgili tereddüde düşülenlerin,
SGK denetim elemanlarınca yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda oluşturulan teftiş raporlarında kontrol muayenesine tabi tutulması istenenlerin kontrol nedeniyle gönderildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında, sağlık kuruluşları tarafından belirlenen engellilik oranları ile daha önce aylık bağlanmasına esas Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından belirlenen engellilik oranları arasında farklılık olması ve sağlık kuruluşundan en son temin edilen sağlık kurulu raporunda engellilik derecesinin;
  • %40’ın altına düşmesi hâlinde, hastanelerden gelen rapor Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmeden, sigortalının anılan Yönetmelik gereğince Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir hakem hastaneye SGK tarafından sevk edilmesi, hakem hastaneden temin edilecek sağlık kurulu raporunda, engellilik derecesinin %40’ın altında belirlenmiş olması hâlinde, sigortalının raporları engellilik derecesi belirlenmek üzere Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmesi ve Kurul tarafından belirlenecek dereceye göre,
  • %40’ın üstünde belirlenmiş olması hâlinde, sigortalının yine SGK tarafından yetkili hakem hastaneye sevk işleminin yapılması ve hakem hastaneden temin edilen sağlık kurulu raporu Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmeden,
Raporda belirtilen engellilik derecesi esas alınarak, aylık bağlama işlemlerinin sonuçlandırılması öngörülmüştür. Kontrol muayenesi sonucu belirlenen engellilik derecelerine itirazlarda da sigortalılar hakem hastaneye sevk edilerek hakem hastaneden alınan sağlık kurulu raporunda belirlenen engellilik derecesi esas alınarak işlemler sonuçlandırılacaktır.
 
İHBAR VE ŞİKÂYET YOKSA KONTROLE GÖNDERİLMEYECEKLER
  • Engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulunca belirlenirken haklarında anılan Kurulca kontrol muayene kararı verilmeyenlerin (sağlık kurulu raporları sürekli olanlar)
  • Engellilik derecelerine esas sağlık kurulu raporlarının gerçeği yansıtmadığı yönünde haklarında ihbar veya şikâyet bulunmayanların, kontrol muayenesine gönderilmemesi öngörülmüştür.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
615583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/615583.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT