BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.

Hanımlara mijde! Doğum Borçlanmasının kapsamı genişletildi

Lütfi Köksal
Facebook
6552 sayılı "Torba Yasa" ile ilgili 11.12.2014 tarihinde yayınlanan 2014/32 sayılı Genelge bilhassa doğum borçlanması ile ilgili geniş bilgi vermektedir. Tarım Sigortası, Tarım Bağ-Kur'u, 506 sayılı Kanunun geçici 20'nci maddesine tabi Sandıklarda çalışması olanlar, Özel Banka Sandıklarına tabi çalışması olanlar, Evlatlık edinenler 3 çocuk için 6 yıl Doğum Borçlanması yapabilecekler.

"2925 sayılı Kanunun 39'uncu maddesinde her ne kadar tarım sigortalılarının Kanunun 41'inci maddesinin (b) bendine göre borçlanma yapabilecekleri öngörülmüş ise de tarım sigortalılarının bu kapsamda geçen hizmet süreleri Kanunun geçici 1'inci maddesi gereğince 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kabul edildiğinden, Kanunun 41'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen şartları yerine getiren ancak, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (c) bendi kapsamında hizmeti bulunmayan 2925 sayılı Kanuna tabi tarım sigortalıları da doğum borçlanması yapabileceklerdir.
Örnek 19- 01.01.1986-01.01.1990 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna, 25.12.1991-05.12.1992 tarihleri arasında 2926 sayılı Kanuna tabi olan sigortalı, 03.02.1990, 08.09.1993 ve 06.05.1999 tarihlerinde 3 doğum yapmıştır. Sigortalının müracaatı halinde üç doğumu da Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi statüsünde borçlandırılacaktır.

506 sayılı Kanunun geçici 20'nci maddesine tabi sandıklarda çalışması olup bu çalışması sona erdikten sonra doğum yapan kadınlardan daha sonra Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi çalışması bulunanlar 41'inci madde kapsamında Kuruma müracaat ederek borçlanma yapabilecektir. Bu kapsamda olup talepleri reddedilen kadın sigortalıların yeni talep alınmadan önceki talepleri doğrultusunda işlem yapılabilecektir.
Örnek 20- 21.11.1988-30.05.1994 tarihleri arasında Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı iş yerinde çalışan sigortalı 01.03.1995, 07.08.1999 ve 23.05.2002 tarihlerinde doğum yapmıştır. 08.09.2006-30.10.2008 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalışmıştır. Sigortalının müracaatı halinde üç doğumu da Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi statüsünde borçlandırılacaktır.

Kadın sigortalının 2 yaşını doldurmamış herhangi bir çocuğu (en fazla üç çocuk) eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmesi halinde evlat edinilen çocuklar için de doğum borçlanması yapılabilecektir.

"506 sayılı Kanunun geçici 20'nci madde sandığı kapsamında sigortalılığı bulunup bu çalışması sona erdikten sonra Kanunun 4'üncü maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalılığı bulunanlar Kuruma müracaat ederek borçlanma yapabileceklerdir. Bunlardan 5434 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı bulunanlar hakkında Kanunun 41'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde belirtilen borçlanmalar Kurumca yapılacaktır."   
"Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendine tabi sigortalıların doğumdan sonra geçen süreleri,

Kanunun, 6552 sayılı Kanunla değiştirilen 41'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 11.09.2014 tarihinden itibaren 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlandırılacaktır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
583944 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/lutfi-koksal/583944.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Reklamı Geç
KAPAT