BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Akorda!

Meryem Aybike Sinan
Facebook
Yazımıza başlık olarak taşıdığımız bu sözcüğü belki de hiç duymadınız. Kazak Türkçesinde “Beyaz Merkez” anlamına gelen AKORDA, Kazakistan Cumhurbaşkanlığının yer aldığı görkemli binanın adı imiş...
Büyük Bozkırın Yükselişi!
Günlerdir elimden düşmeyen bir kitap vardı. Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu Hoca, lütfedip adıma imzalayıp göndermiş. Bir solukta okudum. “Büyük Bozkırın Yükselişi/Nazarbayev Liderliği” adını taşıyan kitap Kripto Yayınları’nda neşredilmiş…
“Büyük Bozkır” hiç şüphesiz kardeş ülke Kazakistan.
 Bağımsızlığını kazandığı tarihten bugüne hakikaten dev adımlarla yürüyen, hemen her anlamda kabına sığmayan bu atalar yurdunu ve Nur Sultan Nazarbayev’i usta kalemiyle okuyucuların istifadesine sunan Prof. Dr. Kürşad Zorlu, bu kitabını hazırlarken bizzat Nazarbayev’in bilgisine başvurmuş.
Kitapta Kazakistan’ın kaderinin Nazarbayev’in kaderiyle bir olduğunu görüyoruz zira karşımızda hakikaten büyük bir "bilge lider" görüyoruz. Kürşad Hoca, Nazarbayev’i anlatırken ve özellikle liderlik vasıflarına vurgu yaparken ortaya koyduğu şu tespitler çok ilginç:
“Kazakistan Lideri Nazarbayev’in liderlik modelinin temel unsurlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 1. Simbiyotik 2. Karizmatik 3. Vizyoner 4. Dönüştürücü 5. Sürdürülebilir 6. Öğrenen Liderlik...
Peki belki de ilk kez duyduğumuz "Simbiyotik Lider" ne demek? Yazar bunu şöyle açıklıyor:
“Biyolojiden sosyal bilimlere uyarlanan 'Simbiyotik' kelimesi, parçalar arasındaki karşılıklı ilişki ve uyumu, olabildiğinde tüm parçaların katkısını esas alan bir kavramdır. Bu yaklaşım özellikle toplumsal mekanizmayı da kapsayan modern liderlik teorilerinde Simbiyotik liderliğin yer almasına imkân sağlamıştır.”
Kitabı okurken hem oldukça yeni bilgilerle karşılaşıyor hem de kardeş ülke Kazakistan’ı çok farklı pencerelerden görme imkânı elde ediyorsunuz. Bozkırın Bilgesi Nazarbayev, Kazakistan’da hayal edilemeyecek dev başarılar elde etmiş bir lider.
Türk dünyasına gösterdiği ehemmiyeti bütün çalışmalarında görmek mümkün. Kürşad Bey’in şu tespiti oldukça önemlidir:
“Nazarbayev’e göre Kazakistan topraklarındaki yaşamsal çizgi, 12 aşamada seyreden altı bin yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Nazarbayev, bu aşamalardan yedinci aşamada, Kazakların ulusal manevi sisteminin kurulmasını Hoca Ahmet Yesevi dönemine dayandırır. Hoca Ahmet Yesevi konusunda ülke sınırlarını aşan bir yaklaşım ortaya koyan Nazarbayev, Türk halklarının tümünün Yesevi düşüncesi ile örüldüğünden söz etmektedir!”
“Nazarbayev Liderliği” kitabı hakikaten dolu dolu bir kitap. Kürşad Hoca, “Kazakistan Tonguç’u (İlk Cumhurbaşkanı) Nur Sultan Nazarbayev, Türk Konseyinin kurulmasını teklif eden, her türlü sorunun aşılmasında inisiyatif alan ve kardeş ülkeler arasındaki problemlerde ara buluculuk rolü üstlenen bir liderdir!” diyor.
Türk tarihi, edebiyatı, kültür ve medeniyeti hususlarında diğer Türk liderlerine öncülük eden bir lider olan Nur Sultan Nazarbayev, bu alanlarda da “Ak Saçlı Bilge” vazifesini sürdürmeye devam ediyor.
Kitapta, bir basın toplantısında bir gazetecinin “Kazakistan diktatörlüğe mi gidiyor?” sorusuna Nazarbayev, şu cevabı verir: "Ben disiplinsizliğe, hazineyi yağmalamaya ve suç örgütlerine karşı diktatörlüğe giriştim. Fakat diğer bütün alanlarda, ekonomi ve siyasette liberalleşme sürüyor.”
Zaten 19 Mart 2019 tarihinde kendi rızasıyla görevinden ayrılması ve pek çok yetkiyi parlamentoya devretmesi de kendisini doğruluyor. Hasılı, Nur Sultan Nazarbayev gibi dev bir devlet adamını yakından tanımak istiyorsanız işte yazar, işte kitap diyoruz...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
612180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/meryem-aybike-sinan/612180.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT