BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Namaz kılanın önünden geçmek

Osman Ünlü
Facebook
Namaz kılanın önünden, kadın veya erkek geçerse, namaz kılanın namazı hiç bozulmaz. 
 
Sual: Evde, camide veya kırda namaz kılarken, onun önünden geçildiğinde, bu kimsenin namazı bozulur mu ve namaz kılanın önünden geçmek, geçen için günah olur mu?
Cevap: Kırda ve büyük veya küçük camilerin her yerinde, namaz kılanın önünden, yakın olsun, uzak olsun kadın veya erkek veya köpek geçerse, namaz kılanın namazı hiç bozulmaz. Kırda ve büyük camide, namaz kılanın ayaklar ile secde yeri arasından, küçük mescitte ve odada ise, ayakları ile kıble duvarı arasından geçen, günaha girer. Kıble duvarı ile arka duvarı arası yirmi metreden az olan mescide, küçük denir. Sed, sedir gibi yüksek şeyler üzerinde kılanın, önünden, aşağıdan geçen, başı namaz kılanın ayaklarından yukarı olursa günaha girer.
Namaz kılanın önünden bir kimsenin geçebileceği yerlerde, namaz kılarken, imam veya yalnız kılanın sol kaşı hizasına, yarım metreden uzun bir çubuk dikmesi sünnettir. Çubuğu yere dikemezse, secde yerinden kıbleye doğru uzatmak veya çizgi çizmek de olur. Geçene, işaretle, yüksek okumakla mâni olmak caiz ise de, mâni olmamak iyidir.
           ***
Sual: Namaz kılarken dişi kanadığını hisseden bir kimse, bu kanı yutacak olursa, namazına bir zarar gelir mi?
Cevap: Bu konuda Halebî-yi kebîrde deniyor ki:
“Dişleri arasından akan kanı yutarsa, ağız dolusu olmadıkça, namazı bozulmaz.” Namaz dışında ağız dolusu olan kan yutulursa abdesti de bozmaz.
           ***
Sual: Cemaatle farz namaz kılınınca, imam, o namazın son sünneti varsa, bu son sünneti farzı kıldığı yerde mi kılmalıdır?
Cevap: İmamın, son sünneti, farzı kıldığı yerde kılması mekruhtur. Biraz sağda veya biraz solda kılar.
           ***
Sual: Cemaatle namaz kılındıktan sonra, imam, cemaate sırtı dönük olarak mı yoksa yüzü dönük olarak mı oturur?
Cevap: İmamın namazdan sonra, yüzü kıbleye karşı oturması mekruhtur. İlk safta imama karşı namaz kılan yoksa, imam cemaate karşı oturmalıdır. Namaz kılan varsa, imam sağa veya sola dönmelidir. Cemaat için ve yalnız kılan için, bunlar mekruh değildir. Cemaatin son sünneti başka yerde, hatta evlerinde kılmaları daha iyi olduğu İmdâdda yazılıdır.
           ***
Sual: Cemaatle farz namaz kılındıktan sonra, cemaatin dağılmayıp aynı yerde namaz kılmasının mahzuru var mıdır?
Cevap: Cemaatle farz namazları kılınca, safları bozmak müstehabdır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
601512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/601512.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT