BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İslamiyette cihad emri olmasaydı…

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
Dünya devletleri, bütçelerinden en çok parayı, harp sanayisine ayırmaktadırlar.
 
Sual: Hristiyan din adamları, kendi inançlarını yayabilmek için, İslamiyette cihad emri var, Hristiyanlıkta ise yoktur ve bu husus Hristiyanlığın bir üstünlüğüdür diyorlar. Gerçekten böyle midir?
Cevap: Bir devlet, bir millet, çok mütevazı, alçak gönüllü ve nazik olursa, düşman devletlerin hücumuna uğrar, onların tamahlarını, mal, arazi, yer altı ve yer üstü zenginliklerini elde etme hırslarını, üzerine çeker. Düşman devletler, bu milletin tevazuunu, nezaketini, aczine ve korkaklığına vererek onlara saldırır. Tarih, bunların binlerce misali ile doludur. İslamiyette, cihada hazırlanmak emri olmasaydı, Müslümanların etrafında olan düşmanları, Müslümanları ve İslamiyeti yok etmeye çalışacaklar ve onlara saldıracaklardı. Günümüzde de, dünya devletleri, bütçelerinden en çok parayı, müdafaaya, savunmaya ve harp sanayisine ayırmaktadırlar. Hatta açlık, kıtlık ve fakirlik bulunan devletler dahi böyle yapmaktadır. Bu, bir devletin bekası ve vatanın muhafazası, korunması için şarttır. Cihad emrinin olmamasını, dinlerinin fazileti için delil getiren Hristiyan devletler kuvvetlenince, İslam memleketlerine ve diğer zayıf milletlere saldırmış, onları istila, işgal etmiş, yıllarca zulmetmiş ve sömürmüşlerdir. Bu zulümde, bilhassa İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya çok ileri gitmişlerdir. Hâl böyle olunca, Hristiyanlıkta cihad emrinin olmaması sözü nerede kalmıştır. Hristiyanlara ve onların din adamları olan Papazlara bunu sormalıdır.
               ***
Sual: Bir Müslüman, dinini öğrenmek için hakiki bir âlim bulamazsa, dinini nereden ve nasıl öğrenmelidir?
Cevap: Hakiki âlim bulamayan bir Müslüman, dinini Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenmeli ve bu kitapların yayılmasına çalışmalıdır. İlim, amel ve ihlas sahibi olan Müslümana İslam âlimi denir. Bu üçünden biri noksan olup da, kendini âlim tanıtana kötü din adamı, yobaz denir. İslam âlimi, insanı, saadet kapılarını açan sebeplere kavuşturur, dinin bekçisidir. Yobaz, insanı, felakete sürükleyen sebeplerin içine düşürür, şeytanın yardımcısıdır.
               ***
Sual: Farz olsun veya farz dışında olsun, tek, sadece bir rekatli bir namaz olur mu?
Cevap: İki rekatten az namaz olmaz. Akşamın farzı ile vitirden başka, her namaz, çift rekatlidir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
611587 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/611587.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT