BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Dertlerden kurtulmak için...

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
 
 
“Kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca, gidermek için tövbe ve istiğfar okuyunuz!"
 
 
Sual: Dertlerden, sıkıntılardan kurtulmak için okunması tavsiye edilen dualar var mıdır?
Cevap: Allahü teâlânın âdeti şöyledir ki, her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak lazımdır. Her şeyin yaratılmasında müşterek olan manevi sebep, sadaka vermek, yetmiş kerre (Estagfirullah min külli mâ kerihallah) duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Peygamber efendimiz;
(Allahü teâlâ, her hastalığın ilacını yaratmıştır. Yalnız, ölüme çare yoktur) ve (Hastalarınızı, sadaka vererek tedavi ediniz!) buyurdu. Bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
(Mallarınızı zekât vermekle koruyunuz. Hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz! Dua ile beladan korununuz!)
İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:
“Kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca, gidermek için tövbe ve istiğfar okuyunuz! Korkulu zamanlarda, Kelime-i temcîd, yani (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azîm) okuyunuz!”
Muhammed Ma'sûm hazretleri buyuruyor ki:
“Dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için beş yüz kerre Lâ havle velâ kuvvete illâ billah ile evvelinde ve ahirinde yüzer defa salevât-ı şerife okuyup dua etmelidir)”
Mu'avvi-zeteyn yani iki Kul-e'ûzüyü çok okumak da faydalıdır.
Tefsîr-i Mazherîde, Enbiyâ sûresinin seksenyedinci âyetinin tefsirinde, hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Birinize dert ve bela gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun! Allahü teâlâ Onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.) Tergîb-üs-salâttaki hadis-i şerifde;
(Sabah, kalkınca, üç kerre Bismillâhillezî lâ-yedurru ma' asmihî şey'ün fil-erdı velâ fissemâi ve hüves-semî'ul'alîm okuyana akşama kadar, hiç dert, bela gelmez) buyuruldu.
Li îlâfi okumak, korkulu yerlerde ve düşman istila ettiği zamanlarda, emniyet ve refah için tecrübe edilmiştir. En az her gün ve gecede on bir kerre okumalıdır. Meâricülhidâyede buyuruluyor ki:
“İstiğfarlardan meşhur olanı, Peygamber efendimizden haber verilen;
(Bir kimse, Estağfirullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanürrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî) istiğfar duasını yirmibeş kerre okursa, odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde hiç kaza, bela olmaz.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
612990 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/612990.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT