BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İlahi dinlerde iman esasları aynı idi

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
Musa aleyhisselamdan sonra, Benî İsrail çeşitli bela ve karışıklıklara uğradı...
 
Sual: Allahü teala tarafından gönderilen dinlerde, iman esasları aynı idi ise, tekrar yeni bir Peygamberin ve bu Peygamberle yeni bir dinin gönderilmesinin sebebi nedir?
Cevap: Her Peygamberin, yaşadığı asır, bulunduğu yer ve gönderildiği kavmin hâlleri, adetleri, başka başkadır. Her Peygamber, Allahü teâlânın varlığını ve birliğini insanlara öğretirken; insanların dünya ve ahiret saadetlerine vesile olacak bazı ahkam, hükümler ve ibadetleri de beyan etti, açıkladı. Tarihçilere göre, milattan yaklaşık binaltıyüzelli sene önce, Allahü teâlâ, Musa aleyhisselamı Peygamber olarak gönderdi. Musa aleyhisselam, kendinden önce gönderilen Âdem, Nuh, İdris, İbrahim, İshak ve Yakub aleyhimüsselam gibi Peygamberlerin, kendi zamanlarında, kendi kavimlerine öğrettikleri, Allahü teâlânın varlığı ve birliği akidesini, inancını ve iman edilecek diğer şeyleri, Benî İsrail kavmine öğretti. Farz olan ibadetleri ve muamelata ait hükümleri de, her yere yayarak, Benî İsrail'i şirkten, küfürden sakındırmaya çalıştı...
Musa aleyhisselamdan sonra, Benî İsrail çeşitli bela ve karışıklıklara uğradı. Çünkü, Musa aleyhisselamın öğretmiş olduğu, iman esaslarını terk ederek, dalalete düştüler. Bunun üzerine Allahü teâlâ, İsa aleyhisselamı, Peygamber olarak, Benî İsrail'e gönderdi. İsa aleyhisselam, Allahü teâlânın varlığı ve birliği demek olan, tevhidi ve diğer iman esaslarını yayıp, öğreterek, doğru yoldan ayrılanların hidayetine çalıştı ve Musa aleyhisselamın dinini kuvvetlendirdi.
İsa aleyhisselamdan sonra ise, Ona tabi olanlar, daha önce Benî İsrail'in doğru yoldan ayrıldıkları gibi, İsa aleyhisselamın bildirdiği doğru imandan ayrıldılar. Daha sonra, günbegün İncil denilen kitaplar ve Hıristiyanlığa ait risaleler, kitapcıklar yazdılar. Değişik yerlerde çeşitli ruhban cemiyetleri teşekkül ederek, kurularak, birbirlerine tamamen zıt kararlar aldılar. Böylece bu cemiyetler sebebi ile birbirinden tamamen farklı yetmişiki fırka ortaya çıktı. Bunlar, tevhit esasını ve İsa aleyhisselamın dinini tamamen terk ettiler. Çoğu putperest ve kâfir oldu. Bunun üzerine Allahü teâlâ, sevgilisi ve Peygamberlerin en üstünü olan Muhammed aleyhisselamı, ahir zaman Peygamberi olarak, yeryüzüne, insanlara gönderdi.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/614292.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT