BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İlim, amel ve ihlas şarttır

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
Bu üç temel şeye malik olan Müslümana İslam âlimi ve Hakiki Müslüman denir.
 
 
Sual: Bir Müslümanda ilim ve amel olsa fakat bu kimsenin ihlası olmasa, bu kimse salih, hakiki bir mümin olabilir mi?
Cevap: İslam dininin temeli üçtür. Bunlar; ilim, amel ve ihlastır. İlim, iman, fıkıh ve ahlak bilgileridir. Bunlar, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenilir. Amel, bu bilgilere uygun işlerdir. İhlas, ilmin ve amelin, Allah rızası için, yani Allahü teâlânın sevgisini kazanmak için elde edilmesidir. Bu üç temel şeye malik olan Müslümana İslam âlimi ve Hakiki Müslüman denir. Bu üç temel şeyden biri noksan olup da, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarına uymayan yazılar ve konuşmalar yayınlayarak, kendisini İslam âlimi tanıtan kimse, kötü din adamı ve zındıktır. Mesela, din bilgisi çoktur ve her ibadeti yapar, fakat ihlası yok ise, yani bunları mal, mevki ve şöhret kazanmak gibi, dünyalık elde etmek için yapan kimse, Hakiki Müslüman değildir.
Sual: Bir Müslüman, kalbinin günah kirlerinden temizlenmesi için ne yapması lazımdır?
Cevap: İtikadı düzelttikten ve fıkhın emirlerini yaptıktan sonra, bütün zamanları, Allahü teâlânın zikri ile geçirmelidir. Kalbi temizlemek için, zikre İslam âlimlerinin bildirdiği gibi, devam etmelidir. Zikre, yani kalbin, Allahü teâlâyı hatırlamasına, anmasına mâni olan her şeyi, kendine düşman bilmelidir. İslamiyete ne kadar çok yapışılırsa, Onu anmanın lezzeti artar. İslamiyete uymakta, gevşeklik, tembellik arttıkça, o lezzet de azalır ve kalmaz olur ve kalb kararıp, temizliği azalır. İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:
“Dünyaya düşkün olmak, kalbdeki imanı zayıflatmaktadır. Bir kimse, nefislerinin esiri olan gafil insanların sohbetlerinden, sözlerinden, yazılarından, kitaplarından uzaklaşırsa ve nefsi tezkiye olursa, yani inkâr hastalığından kurtulursa, bu dâhili ve harici düşmanlardan kalbe hastalık gelmez. Mevcut hastalık da, İslamiyete uyarak, istiğfar okuyarak tasfiye edilince, kalb hakiki imana kavuşur.”
Sual: Dinimizin bildirdiği farz ve haramlardan lazım olanları, bir Müslümanın öğrenmemesi günah olur mu, imanı tehlikeye sokar mı?
Cevap: İman edilecek şeyleri ve farzlardan, haramlardan meşhur olanları, lüzumu kadar öğrenmek farzdır. Bunları öğrenmemek haramdır. İşitip de, öğrenmeye ehemmiyet vermemek ise küfür olur.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
615425 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/615425.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT